Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Sửa đổi quy định đối với cổ đông sáng lập của TCTD phi ngân hàng

08:50 08/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm cho hoạt động thường xuyên

14:09 07/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn (số 9176/BTC-HCSN) phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, theo Thông tư 58/2016/TT-BTC (TT58).

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

09:27 07/07/2016

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

09:44 06/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

6 hình thức kỷ luật CCVC vi phạm pháp luật thi hành án hành chính

09:43 06/07/2016

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án, có 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức (CCVC) vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính.

Ưu đãi thuế cho thương nhân biên giới Việt - Lào

16:28 05/07/2016

(TBTCO) - Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân biên giới được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu khi có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

Sửa đổi, bổ sung quy định về phát hành trái phiếu của TCTD

09:12 05/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung quy định về mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá

09:10 05/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

DN kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải có vốn tối thiểu 100 tỷ đồng

09:09 05/07/2016

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng 6 điều kiện.

17 TTHC về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

09:06 05/07/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Quản lý hiệu quả hệ thống thông tin đất đai

18:49 02/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016

18:40 02/07/2016

(Chinhphu.vn) - Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tăng mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang; vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư phạt đến 80 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016.