Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Doanh nghiệp Nhà nước phải công khai lương, thưởng lãnh đạo

15:56 29/09/2015

Từ 5/11, doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải công khai các chỉ tiêu tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và lương thưởng hằng năm của cán bộ quản lý.

Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam

15:56 29/09/2015

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 8989/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương trong VAMC

16:02 25/09/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu sửa đổi Thông tư 04

12:01 22/09/2015

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Nhiều mặt hàng sẽ không phải chịu thuế

15:06 21/09/2015

heo Thông tư 26/2015/TT-BTC mà Bộ Tài chính vừa ban hành, có nhiều mặt hàng sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng nữa.

Nhiều ưu đãi phát triển dự án điện mặt trời

13:44 18/09/2015

Tại dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Bộ Công Thương đề xuất nhiều ưu đãi đối với các dự án điện mặt trời.

20 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển

13:44 18/09/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định bán cổ phần theo lô

12:21 17/09/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc bán cổ phần theo lô.

DNNN phải định kỳ công khai thông tin

12:21 17/09/2015

Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ yêu cầu rà soát hoạt động bán hàng đa cấp

14:02 16/09/2015

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, đồng thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ được ưu đãi thuế

14:02 16/09/2015

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

Ban hành Nghị định mới về đăng ký doanh nghiệp

13:43 15/09/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.