Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước

09:26 13/01/2017

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

Hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

09:33 11/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Hướng dẫn phát hành, sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

15:55 10/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

08:25 09/01/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Định mức thiết bị chuyên dùng của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

22:51 07/01/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 341/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất rượu

22:50 07/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Chế độ bồi dưỡng với người tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo

22:48 07/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Những hành vi cấm trong hoạt động thủy sản

14:24 06/01/2017

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo đề xuất rõ nhiều hành vi cấm trong hoạt động thủy sản.

Thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

11:43 06/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử năm 2017

16:52 05/01/2017

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử (NTĐT) nhằm đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Tăng mức nộp cho hóa đơn sử dụng khi đang bị cưỡng chế

12:14 05/01/2017

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn hướng dẫn các cục thuế địa phương (thay thế công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016) sử dụng hóa đơn lẻ đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

12:13 05/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) quy định về hoạt động thủy sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản, trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản.