Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

16:20 18/05/2017

(Chinhphu.vn) – Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam vừa được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 13/2017/TT-BGTVT.

Lao động có quyền từ chối công việc không đảm bảo an toàn

16:19 18/05/2017

(Chinhphu.vn) - Người lao động trên công trường xây dựng có trách nhiệm từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động sau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp nhưng không được khắc phục, xử lý hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định.

Phương án cho thuê hạ tầng bến cảng

16:17 18/05/2017

(Chinhphu.vn) - Cơ quan quyết định đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cho thuê khai thác và kết quả lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng.

Trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu

16:16 18/05/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

Dự thảo quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

16:14 18/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Chế độ thù lao cho người đọc kiểm tra báo chí lưu chiểu

14:59 17/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Đề xuất quy định mới kiểm tra, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

14:58 17/05/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất chính sách hỗ trợ tổ hợp tác

14:56 17/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với tổ hợp tác.

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước

14:52 17/05/2017

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, kinh phí hỗ trợ với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước được đề xuất là 200 triệu đồng/toàn bộ thời gian bồi dưỡng.

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

09:40 16/05/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn vị sự nghiệp thông tin truyền thông sẽ vận dụng cơ chế tài chính như DN

09:37 16/05/2017

(TBTCO) - Thay vì giao vốn cho các đơn vị sự nghiệp thông tin truyền thông, thì nên vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (DN) để đảm bảo chính xác theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các biện pháp quản lý giá thuốc

18:04 13/05/2017

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Trong đó, Nghị định dành riêng Chương VIII để quy định cụ thể về các biện pháp quản lý giá thuốc.