Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

18:52 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Quy định mới về đấu giá hàng dự trữ quốc gia

18:50 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Sửa quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

18:48 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Quy định mức chi biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

18:46 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Vi phạm trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bị phạt tới 100 triệu đồng

18:44 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư

13:22 10/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định về các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Sửa Quy chế bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn tại ngân hàng

13:21 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

13:17 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

13:14 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

13:04 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá hàng dự trữ tối đa không quá 20%

13:02 10/10/2018

(TBTCO) - Người đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải nộp khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá điểm của tài sản bán đấu giá.

Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

13:00 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.