Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng

09:51 19/09/2017

(Chinhphu.vn) - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và các hướng dẫn cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Quản lý ngoại hối trong hoạt động kinh doanh casino

09:48 19/09/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/10/2017, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành.

Quy định mới về kinh doanh rượu

09:46 19/09/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.

Hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng học sau tiến sỹ ở nước ngoài

15:54 16/09/2017

(Chinhphu.vn) - Cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia và sau tiến sỹ ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 2 năm. Trường hợp nhóm nghiên cứu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm ở nước ngoài được hỗ trợ 1.000 USD/tháng.

Tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội

15:52 16/09/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/10/2017, các quy định, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH.

Đề xuất tiêu chuẩn nhân viên hàng không

14:41 15/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

Xử trí cấp cứu phản vệ

10:48 14/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ. Trong đó, Bộ nêu rõ hướng dẫn chẩn đoán, xử trí ban đầu cấp cứu phản vệ.

Quy hoạch điện mặt trời quốc gia: Chỉ lập 1 lần duy nhất

10:46 14/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư 16/2017/TT-BCT về phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời mái nhà.

Giảm tới 83% mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

17:09 13/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp

10:04 13/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

10:03 13/09/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Hỗ trợ điều trị vô sinh cho bộ đội làm việc trong môi trường độc hại

09:59 12/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 187/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng mới ban hành hướng dẫn một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.