Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Phân luồng trong cấp GCN xuất xứ hàng hóa ưu đãi

09:58 25/07/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/8/2018, việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi được thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành.

Đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09:45 25/07/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Đề xuất sửa đổi mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14:42 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đề xuất sửa đổi quy định về thẩm tra ATGT đường bộ

14:41 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

Xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật

14:39 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó, đề xuất quy định xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật.

Xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật

11:02 20/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó, đề xuất quy định xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật.

Đề xuất về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

11:00 20/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm: Điều kiện cấp chứng chỉ, thu hồi chứng chỉ, tổ chức thi cấp chứng chỉ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm trong việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Đề xuất đặc thù về tài chính với tổ chức tín dụng yếu kém

10:55 20/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên

15:50 19/07/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Đề xuất mua sắm tập trung nguyên liệu, vật tư của DNNN

10:18 19/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định về việc công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí logistics

10:09 19/07/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

Đề xuất thanh toán chi phí cho hoạt động kiểm ngư

10:32 17/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.