Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm

15:26 15/07/2017

(TBTCO) - Theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, trình tự lập kế hoạch tài chính (KHTC) 5 năm thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ, bắt đầu áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

15:25 15/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Mở rộng đối tượng được hành nghề đại lý thuế

15:24 15/07/2017

(Chinhphu.vn) – Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, luật hoặc các chuyên ngành khác có tiết học thuộc các chuyên ngành trên từ 7% tổng số học trình… là đủ điều kiện dự thi.

Vi phạm trong tổ chức hội nghị quốc tế bị phạt tới 40 triệu đồng

15:22 15/07/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Ngoại giao tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo

15:20 15/07/2017

(Chinhphu.vn ) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Sử dụng tài sản công để thanh toán dự án Xây dựng-Chuyển giao

14:41 14/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Dự án BT).

Hỗ trợ đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài

14:40 14/07/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

Hai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

14:39 14/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó đề xuất về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

11:05 13/07/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 5/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

10:21 12/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

10:12 12/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

10:11 12/07/2017

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.