Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quản lý, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

10:04 13/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quản lý và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Phân tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

10:03 13/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản

09:57 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Vi phạm trong hoạt động thủy sản phạt đến 2 tỷ đồng

09:53 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản với mức xử phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng.

Sửa quy định về đấu giá hàng dự trữ quốc gia

09:55 12/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

15:22 09/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính nêu rõ cần công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

Đề xuất bổ sung quy định tuổi máy bay khi đăng ký quốc tịch Việt Nam

15:20 09/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch tàu bày và đăng ký các quyền đối với tàu bay, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định về tuổi tàu bay đối với tàu bay đã qua sử dụng khi đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường

10:38 08/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

10:37 08/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý sổ sách đào tạo trung cấp, cao đẳng

10:35 08/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong đó, khuyến khích các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử; tin học hóa các hồ sơ, sổ sách trong các phần mềm quản lý đào tạo của trường.

Tiêu chí công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

08:33 07/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Trong đó nêu rõ tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp (tiến bộ kỹ thuật).

Đề xuất quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động hàng hải

11:03 06/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.