Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Giảm phí thẩm định điều kiện kinh doanh huấn luyện an toàn lao động

15:28 07/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Xếp tổ chức tín dụng theo 5 hạng

11:25 07/09/2017

(Chinhphu.vn) - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Sửa quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

11:24 07/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, thay thế Nghị định 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất quy định về kê đơn thuốc

11:22 07/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

11:20 07/09/2017

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo.

Giảm 10% phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

14:56 05/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

14:55 05/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn làm Giấy biên nhận giữ đăng ký xe thế chấp ngân hàng

18:36 03/09/2017

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có hướng dẫn cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

15:45 02/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thù lao đối với trợ giúp viên pháp lý

15:44 02/09/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định thù lao, bồi dưỡng và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

Dự kiến giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

15:42 02/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Phạt tới 200 triệu đồng đối với vi phạm về an toàn thực phẩm

15:41 02/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.