Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Thay đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của đối tượng ưu đãi

09:53 08/03/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013; trong đó, sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

09:51 08/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đang đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Trong đó, đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Đề xuất quy định về mua thuốc tập trung

09:50 08/03/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế đã đề xuất quy định về mua thuốc tập trung.

Hướng dẫn thủ tục ghi âm, ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử

09:48 08/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thành trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2018.

Giám sát tài chính tổ chức tín dụng do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ

09:46 07/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đề xuất bổ sung quy định về hợp đồng lao động

09:43 07/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung nội dung về hợp đồng lao động theo hướng mở rộng quyền tự do thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động.

Trực 24/24 giờ để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

09:41 07/03/2018

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/3/2018, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố sẽ có hiệu lực thi hành.

Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc

09:39 07/03/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi thời gian tính trợ cấp thôi việc.

Lừa dân vay tín dụng đen đáo hạn, nhân viên ngân hàng "ôm" 400 triệu bỏ trốn

17:47 06/03/2018

(Dân Việt) Nhận của ông Đông 400 triệu đồng đáo hạn ngân hàng, nhưng sau đó Dũng lại dắt ông Đông đi vay "tín dụng đen" để trả cho ngân hàng, còn số tiền ông Đông đưa thì Dũng ôm đi biệt tích. Trong vụ này, ngân hàng thu hồi được vốn, Dũng lấy 400 triệu đồng, còn người dân thì nợ chồng lên nợ.

Mức thu phí trong hoạt động hóa chất cao nhất là 36 triệu đồng

12:49 06/03/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 12/3/2018, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất sửa đổi quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

12:47 06/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

12:46 06/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.