Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

14:55 24/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bãi bỏ quy định nhà phân phối phải có 100.000 bình gas

14:54 24/06/2018

(Chinhphu.vn) – Nhiều điều kiện kinh doanh khí, đặc biệt là những yêu cầu về quy mô kinh doanh tối thiểu, đã được bãi bỏ theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành.

Quản lý kinh phí học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15:42 22/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý ngoại thương

15:38 22/06/2018

(TBTCO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT- BCT (12) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đề xuất phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động

15:36 22/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 4/10/2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Sửa quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

10:39 21/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Đề xuất 2 phương án về quản lý lao động, quỹ tiền lương của SCIC

10:37 21/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong đó, đối với quy định về quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện, tạm ứng quỹ tiền lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng, Bộ đề xuất 2 phương án.

Tạo thuận lợi cho DN trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

10:32 21/06/2018

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 38/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và áp dụng ưu đãi thuế quan theo đúng các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

10:36 20/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Đề xuất điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

10:35 20/06/2018

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thực thi Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Lần đầu tiên có quy định riêng về C/O

13:46 19/06/2018

(TBTCO) - Triển khai Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BTC (Thông tư 38) quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ 5/6/2018. Tổng cục Hải quan đã có phân tích về những điểm mới quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) thực thi tốt.

Đề xuất về phí cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

10:22 19/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.