Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

13:33 13/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Sử dụng tem đối với sản phẩm rượu

13:32 13/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Đề xuất quy định về thống kê, kiểm kê đất đai

13:30 13/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đề xuất xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế

13:29 13/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế.

Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội

10:12 12/05/2018

(Chinhphu.vn) - Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

08:43 11/05/2018

(Chinhphu.vn) - Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

08:42 11/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

08:41 11/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đề xuất ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ

08:25 10/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đề xuất ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác và bảo trì quốc lộ.

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 3 triệu đồng

08:23 10/05/2018

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ Tài chính, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với trường hợp cấp mới là 3.000.000 đồng/giấy phép; cấp đổi 2.000.000 đồng/giấy phép.

Đề xuất Danh mục thuốc sản xuất trong nước

08:22 10/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp gồm 465 hoạt chất.

Nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đường thủy nội địa

09:39 08/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.