Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16:31 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP quyết nghị thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16:30 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

16:29 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

16:22 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.

Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

14:47 29/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sửa quy định về đăng ký doanh nghiệp

14:41 29/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu

12:38 28/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Cổ phần hóa Cty mẹ TCty Phát điện 3

12:37 28/12/2017

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 2100/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Quy định mới về giám sát ngân hàng

12:32 28/12/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

16:12 27/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Bắc Kạn

16:11 27/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự

09:30 26/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân.