Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Ban (vụ) ở cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

10:07 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Đề xuất về nhập khẩu hàng hóa để in, đúc tiền

16:31 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chi mua tin buôn lậu thuốc lá ngoại tối đa 200 triệu đồng/vụ

16:28 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu.

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

16:27 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

10:57 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Không sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường nhằm mục đích vụ lợi

10:55 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BCT về Thẻ kiểm tra thị trường do Bộ Công Thương mới ban hành.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ

17:04 20/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Quản lý dân cư bằng mã số định danh giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

11:47 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về lựa chọn quản lý dân cư bằng hộ khẩu hoặc qua mã số định danh cá nhân.

Bộ Công Thương quy định chi tiết về kinh doanh xuất khẩu gạo

11:43 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

11:41 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 20/11/2018, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Thông tư 148/2018/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng mới ban hành.

Đề xuất 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

09:22 18/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất 15 sản phẩm trong Danh mục này.

Đề xuất sửa đổi quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

09:20 18/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.