Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất về thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

10:32 01/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS).

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ

10:00 01/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày mai (1/3/2018).

Quyền lợi bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV

09:15 28/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. Trong đó đề xuất quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV.

Công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

09:13 28/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Giảm phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

09:11 28/02/2018

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư 14/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, mức phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp sẽ được điều chỉnh giảm.

Giảm phí cấp GCN vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

09:09 28/02/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 09/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

Giá dịch vụ sử dụng hầm đường bộ tối đa 288.000 đồng/vé/lượt

10:51 27/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý và quy định các trường hợp được miễn giảm giá (nếu có) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh. Trong đó, Bộ đề xuất biểu giá tối đa dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo lượt.

Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

10:49 27/02/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đề xuất điều kiện trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

10:48 27/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Trong đó đề xuất quy định về tiêu chí, điều kiện đối với trạm thu giá.

Đề xuất về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

10:47 27/02/2018

(Chinhphu.vn) – Quy định mới quy hoạch về giao thông vận tải đường bộ đang được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt.

Đề xuất sửa đổi quy định về cung ứng DV công ích bảo đảm an toàn hàng hải

10:45 27/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

10:43 27/02/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 16/3/2018, việc thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.