Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất mới về chức năng và cơ chế hoạt động của DATC

14:35 29/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

15:02 26/08/2018

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

15:44 25/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 8.2018

15:41 25/08/2018

Từ ngày 21 – 31.8.2018 nhiều chính sách nổi bật về Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội,... chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là:

Quy định về mức chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

15:38 25/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Nhân viên đòi nợ thuê phải mặc đồng phục, đeo thẻ

14:11 22/08/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hướng dẫn xử lí tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

14:08 22/08/2018

(TBTCO) - Việc xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân được thực hiện đối với tài sản của từng vụ việc. Khi giá trị tài sản của một vụ việc dưới 100 triệu đồng/1 vụ thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản có thể tổng hợp tài sản của nhiều vụ việc để xử lý một lần, thời hạn tối đa không quá 1 năm.

Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

14:04 22/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Đề xuất mức lợi nhuận của nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

14:03 22/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14:33 21/08/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các khoá đào tạo khởi sự kinh doanh; hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện thanh toán chi phí thuốc với người bệnh BHYT

16:32 19/08/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế

16:31 19/08/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế đã đề xuất các hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế.