Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

12:40 27/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

Bảo vệ bí mật nhà nước ngành thông tin và truyền thông

12:38 27/09/2017

(Chinhphu.vn) - Nghiêm cấm thu thập, lưu giữ, chuyển giao, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Đề xuất quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

12:37 27/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.

Đề xuất quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

09:52 26/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc.

3 biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khoán không an toàn tài chính

09:50 26/09/2017

(Chinhphu.vn) - Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính gồm: Cảnh báo; kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt.

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

15:25 23/09/2017

(Chinhphu.vn) - Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ và quản lý Di sản thế giới

15:23 23/09/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới).

Quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

16:23 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Tăng cường giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

09:30 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị 37/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

Quy định mới về quản lý phân bón

09:28 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công

09:25 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền

09:24 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền đang được Bộ Y tế dự thảo.