Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Bảo vệ hiệu quả lòng, bờ, bãi sông

13:19 26/05/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất những yêu cầu đối với hoạt động mở mới và nạo vét duy tu, cải tạo nâng cấp luồng lạch, tuyến giao thông thủy; yêu cầu đối với hoạt động kè bờ, chỉnh trị sông; cải tạo cảnh quan, phát triển các vùng đất ven sông…

Đề xuất điều kiện kinh doanh sản xuất, nhập khẩu ô tô

13:16 26/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

16:04 25/05/2017

(Chinhphu.vn) –Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Bổ sung cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù cho Thủ đô

11:41 25/05/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Điều kiện đào tạo chương trình nghề chất lượng cao

11:40 25/05/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo chương trình chất lượng cao.

Quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

11:39 25/05/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Trong đó, nêu rõ yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông.

Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

11:38 25/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.

Hướng dẫn thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

16:01 23/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Điều kiện cơ sở tổ chức hoạt động đua chó

11:01 23/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định chuyên môn về điều kiện của cơ sở tổ chức hoạt động đua chó.

Đề xuất điều kiện hoạt động đua ngựa

11:00 23/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định chuyên môn về điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động đua ngựa.

Liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề

10:58 23/05/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các trường hợp công nhận chứng chỉ nghề do nước ngoài cấp

10:57 23/05/2017

(Chinhphu.vn) – Dự thảo Thông tư quy định việc công nhận tương đương đối với những người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài; quy định trình tự, thủ tục công nhận bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến góp ý.