Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Một số trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

16:53 28/04/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/6/2018, các quy định chi tiết về biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện theo Thông tư 06/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành.

Tạo điều kiện cho người hiến máu kiểm tra sức khỏe

16:51 28/04/2018

(Chinhphu.vn) – Thay vì nhận quà tặng bằng hiện vật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm hình thức quà tặng bằng việc thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe ngoài hình thức quà tặng bằng hiện vật đã quy định.

Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

10:10 27/04/2018

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Siết kiểm soát rượu, bia khi tham gia giao thông

22:58 26/04/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo lần 2 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Bộ Y tế đề xuất quy định việc giới hạn chặt chẽ nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông.

Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

18:40 25/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng để thay thế Thông tư 31/2015/TT-NHNN nhằm cập nhật các quy định mới của Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn đồng thời phản ánh đầy đủ, sát thực hơn các yêu cầu về an ninh bảo mật phù hợp với thực tế phát triển nhanh chóng, đa dạng về công nghệ thông tin hiện nay.

Dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

18:38 25/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chi phí in, gửi thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

18:37 25/04/2018

(Chinhphu.vn) - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại TPHCM

18:36 25/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Khu vực tư nhân tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

16:16 23/04/2018

(Chinhphu.vn) - Các hình thức tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân bao gồm: Tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước; vay lại nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi qua hệ thống ngân hàng thương mại…

Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

13:35 23/04/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018.

Quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

20:54 22/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

20:52 22/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí để thay thế Thông tư 36/2013/TT-NHNN nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 124/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.