Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Giá kiểm định hệ thống quản lý an toàn tàu biển tối đa là 13 triệu đồng

09:26 28/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 234/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.

Công khai các bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng TTĐT

09:24 28/12/2016

(Chinhphu.vn) - Tòa án công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, trừ bản án, quyết định không được công khai theo quy định.

Quản lý kinh phí chi lĩnh vực tài nguyên môi trường

09:23 28/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

08:44 27/12/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (DVKT), áp dụng từ 1/1/2017.

Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới

08:38 27/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Bắt đầu thu phí tên miền tiếng Việt từ 1/1/2017

08:36 27/12/2016

(Chinhphu.vn) - Sau nhiều năm miễn phí, từ 1/1/2017, tên miền tiếng Việt chính thức bị thu phí duy trì sử dụng để bù đắp chi phí quản lý theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

Giá dịch vụ kiểm định chất lượng phương tiện thuỷ nội địa

18:11 24/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 237/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.

Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật mức phí 6 triệu đồng

18:10 24/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Tổ chức được NSNN hỗ trợ phải công khai tài chính

09:35 23/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Phí sử dụng mã, số viễn thông

09:25 23/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

Phí chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động

09:24 23/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ

09:23 23/12/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý, bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.