Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi

10:19 19/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi, trong đó: bổ sung 4 điều, sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều của Luật Công an nhân dân năm 2014.

Năm 2019 hạn chế mua sắm xe công

16:18 18/06/2018

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, khi xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2019, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải triệt để tiết kiệm, hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền.

Thủ tướng chỉ thị triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

14:36 17/06/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài

16:09 15/06/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài.

Dự thảo quy định việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi

10:09 15/06/2018

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên.

Đề xuất về kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

10:06 15/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đề xuất thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác

13:22 14/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định thời hạn giao khu vực biển tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Đề xuất quy định mới về giao khu vực biển

10:06 13/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quản lý, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

10:04 13/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quản lý và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Phân tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

10:03 13/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản

09:57 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Vi phạm trong hoạt động thủy sản phạt đến 2 tỷ đồng

09:53 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản với mức xử phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng.