Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

09:17 24/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 241/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ban hành Nghị định về kinh doanh casino

16:27 21/01/2017

(Chinhphu.vn) - Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành.

Kế toán viên cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ/năm

10:21 20/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Cử nhân khi đi nghĩa vụ quân sự được ưu tiên theo quy định mới

10:51 19/01/2017

Theo Thông tư 220/2016/TT-BQP có hiệu lực từ 15/2, hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội.

Chính sách đối với lao động dôi dư

10:49 19/01/2017

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về chế độ chi trả trợ cấp đối với lao động dôi dư của Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 13 và số 15.

Giá dịch vụ nhà chung cư có thang máy tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng

09:04 18/01/2017

(TBTCO) - Giá dịch vụ đối với nhà chung cư không có thang máy, giá tối thiểu là 700(đồng/m2/tháng), giá tối đa là 5.000 (đồng/m2/tháng). Đối với nhà chung cư có thang máy là 1.200 (đồng/m2/tháng); giá tối đa là 16.500 (đồng/m2/tháng).

Bảo hiểm tối thiểu của người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

09:03 18/01/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Dự thảo Luật Quản lý nợ công

10:33 17/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Quản lý nợ công. Nợ công quy định trong luật này bao gồm: Nợ Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ chính quyền địa phương.

Thực hiện Hiệp định thuế Việt Nam - Bồ Đào Nha từ 1/1/2017

10:31 17/01/2017

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn (số 66/TCT-HTQT) gửi các cục thuế thông báo về hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Quy định mới về bồi thường đất không sổ đỏ

13:54 16/01/2017

Nếu đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993, song người sử dụng đã nộp tiền sử dụng thì được nhận bồi thường khi nhà nước thu hồi.

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

19:20 14/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

19:19 14/01/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.