Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

19:52 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, trên cơ sở nguyên tắc đối đẳng do cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp đoàn kiến nghị, quy định trong kế hoạch, đề án đón đoàn.

Đề xuất về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

19:46 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, quy định điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

19:44 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành.

Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước

11:07 25/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Đề xuất giá vé máy bay tối đa 3,75 triệu đồng/vé một chiều

11:06 25/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Bộ đề xuất mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ 1,6 – 3,75 triệu đồng/vé một chiều tùy khoảng cách.

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

10:13 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đề xuất kinh phí thực hiện hoạt động Sáng kiến

10:08 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động Sáng kiến.

Ban (vụ) ở cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

10:07 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Đề xuất về nhập khẩu hàng hóa để in, đúc tiền

16:31 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chi mua tin buôn lậu thuốc lá ngoại tối đa 200 triệu đồng/vụ

16:28 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu.

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

16:27 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

10:57 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.