Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

09:12 14/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo

09:11 14/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo.

Đề xuất về thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

09:09 14/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh

09:08 14/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện.

Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần

16:15 13/03/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quy định xuất xứ hàng hóa

16:14 13/03/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá.

Chi phí đấu thầu phát hành TPCP không quá 1 tỷ đồng/phiên

11:26 13/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Đề xuất về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt

11:25 13/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi.

Đào tạo bổ sung với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

11:23 13/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

11:28 11/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định hàng hóa mua bán qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

11:27 11/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân.

Đề xuất sửa đổi xử phạt VPHC trong hoạt động KH&CN

09:50 09/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.