Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

17:32 02/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, bổ sung quy định bảo đảm an toàn các kho-cảng, cụm cảng, cụm kho cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu.

Đề xuất thời hạn chuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần TCTD vượt giới hạn

17:31 02/06/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

Đề xuất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay

09:58 01/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ này đã đề xuất bổ sung thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN

09:56 01/06/2018

(Chinhphu.vn) - Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng đấu giá theo kết quả đấu giá.

Hướng dẫn định giá tài sản trong tố tụng hình sự

15:15 31/05/2018

(TBTCO) - Việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ định giá như: giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định; giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp...

Đề xuất về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

10:33 31/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, tốc độ đường sắt

10:30 31/05/2018

(Chinhphu.vn) – Thông tư 27/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng vừa được Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển cao nhất 39,5 triệu đồng

10:27 31/05/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

Nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông tại đường ngang

10:25 31/05/2018

(Chinhphu.vn) – Tại Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã nêu rõ điều kiện và nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang.

Đề xuất Danh mục dược liệu nhập khẩu

09:59 30/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề xuất phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng

15:35 29/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”

15:33 29/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.