Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào

17:22 04/08/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung dự thảo mới nhất này đã “gỡ” được nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

13:38 03/08/2018

(Chinhphu.vn) - Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Đề xuất xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

13:37 03/08/2018

(Chinhphu.vn) - Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các bên liên quan trong việc thu hồi khoản trả nợ thay.

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không vốn tối thiểu 700 tỷ đồng

16:49 28/07/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về vốn kinh doanh vận chuyển hàng không.

Đề xuất thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang

16:47 28/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Quản lý hiệu quả phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

14:01 27/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

Đề xuất quy định mới về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

13:59 27/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Phân luồng trong cấp GCN xuất xứ hàng hóa ưu đãi

09:58 25/07/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/8/2018, việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi được thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành.

Đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09:45 25/07/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Đề xuất sửa đổi mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14:42 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đề xuất sửa đổi quy định về thẩm tra ATGT đường bộ

14:41 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

Xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật

14:39 21/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó, đề xuất quy định xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật.