Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quản lý DN nếu gây thiệt hại phải bồi thường

11:16 25/08/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện đang làm việc.

Giá xăng dầu không vượt quá 2% giá cơ sở

15:08 24/08/2016

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa ban hành Thông tư 90/2016/TTLTBCT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Nghiêm cấm làm giả hồ sơ cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

09:17 23/08/2016

(Chinhphu.vn) - Nghiêm cấm hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Các hành vi làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cũng bị nghiêm cấm.

Công ty chứng khoán được đầu tư tối đa 20% giá trị tài sản ròng ra nước ngoài

13:59 22/08/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

14:39 20/08/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng.

Thủ tướng quyết định kiểm tra việc thực thi Nghị quyết 19

15:44 19/08/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Hóa đơn vé đường bộ trên 20 triệu đồng được khấu trừ thuế GTGT

15:31 19/08/2016

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn vé cước đường bộ của doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải trên một số tuyến đường cao tốc.

Đề xuất phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

10:31 19/08/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

10:28 19/08/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

10:09 18/08/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu, Bộ Công Thương đã đề xuất điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Chính sách ưu đãi cho người lao động tại DN cổ phần hóa

10:08 18/08/2016

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về chính sách ưu đãi cho người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

13 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

10:33 17/08/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, quy định rõ 13 ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự.