Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Thép Việt bị điều tra chống bán phá giá tại Malaysia

15:42 03/11/2015

Malaysia vừa tiến hành điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Điều kiện cử người đại diện tại DN Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ

14:46 02/11/2015

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định điều kiện cử người đại diện.

Hàng loạt chính sách mới với kinh doanh sắp có hiệu lực

14:43 02/11/2015

Từ tháng 11/2015, hàng loạt chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định về đăng ký doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản...

Kéo dài thời hạn thẻ đi lại của doanh nhân APEC

14:38 02/11/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg. Một trong các điểm mới của Quyết định này là kéo dài thời hạn thẻ ABTC từ 3 năm lên 5 năm.

Quy định hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

14:16 02/11/2015

Từ ngày 1/1/2016, việc hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Chính phủ ban hành.

Chỉ đạo 3 Bộ kiểm tra các DN thức ăn thủy sản

14:32 12/10/2015

Trước phản ánh một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài thao túng thị trường Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo về việc quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản.

Giám sát tài chính đặc biệt khi DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính

14:32 12/10/2015

Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Thủ tướng: Không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư

14:32 12/10/2015

Đây là ý kiến của Thủ tướng trong công văn đôn đôc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

14:12 09/10/2015

Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, có 5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.

Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

14:12 09/10/2015

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận: Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả

16:29 08/10/2015

Trong Công văn số 3645 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xử lý sai phạm tại Công ty CP Thuận Phong (Đồng Nai) gửi Văn phòng Chính phủ đã kết luận: Phân bón do Công ty Thuận Phong sản xuất là hàng giả.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

16:29 08/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó yêu cầu đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt.