Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan không quá 1.500 USD

Thứ ba, 21-03-2017 | 11:22:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường. Trong đó có thị trường Đài Loan.
Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp dịch vụ có nguyện vọng cung ứng lao động sang thị trường Đài Loan có bộ máy hoạt động dịch vụ và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết đáp ứng quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn được cung ứng lao động sang thị trường Đài Loan khi đáp ứng yêu cầu sau: 1- Có tối thiểu 1 cán bộ chuyên trách thị trường và 1 cán bộ chuyên trách quản lý lao động. Các cán bộ chuyên trách này có chứng chỉ tiếng Trung trình độ tối thiểu SHK5 hoặc TOCFL 4 hoặc tương đương.

2- Có tối thiểu 1 cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang Đài Loan.

Điều kiện cung ứng lao động

Dự thảo nêu rõ hợp đồng cung ứng lao động có/đáp ứng các điều kiện cơ bản sau: Thời hạn hợp đồng lao động ký giữa chủ sử dụng và người lao động: 3 năm; trường hợp là hợp đồng bổ sung thì thời hạn tối thiểu là 1 năm 6 tháng.

Về mức lương, theo dự thảo, đối với người lao động là khán hộ công gia đình: Không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng và điều chỉnh theo mức công bố của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phù hợp với từng thời kỳ; đối với các đối tượng lao động khác: Không thấp hơn mức lương cơ bản theo quy định của Đài Loan và điều chỉnh theo mức tăng lương cơ bản của Đài Loan hàng năm.

Điều kiện ăn, ở: Người lao động là khán hộ công gia đình, thuyền viên tàu cá gần bờ được miễn phí. Bên cạnh đó, người lao động được người sử dụng lao động chi trả tối thiểu một lượt vé máy bay về nước khi kết thúc hợp đồng. Người lao động là khán hộ công gia đình còn được người sử dụng lao động mua bảo hiểm rủi ro với mức bồi thường tối thiểu 300.000 Đài tệ.

Tiền môi giới từ 400-1.500 UDS/hợp đồng 3 năm

Theo dự thảo, doanh nghiệp dịch vụ được thu các khoản chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan như sau:

1- Tiền dịch vụ: Lao động làm công việc khán hộ công gia đình: Không quá 1.000 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động là thuyền viên tàu cá gần bờ: Không quá 620 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động làm ngành nghề khác: không quá 1 tháng lương cơ bản/năm hợp đồng.

2- Tiền môi giới: Lao động làm công việc khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ: Không quá 400 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động làm công việc chăm sóc người bệnh, người già tại các cơ sở y tế, dưỡng lão: Không quá 800 USD/ hợp đồng 3 năm; lao động là thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu hàng được miễn phí; lao động làm ngành nghề khác: Không quá 1.500USD/ hợp đồng 3 năm.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp dịch vụ phải tổ chức đào tạo đầy đủ các nội dung đào tạo lao động khán hộ công gia đình (xuất cảnh lần đầu) theo quy định của phía Đài Loan, bao gồm: 90 tiếng đào tạo nghiệp vụ, 100 tiếng đào tạo kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, 200 tiếng đào tạo ngoại ngữ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Tuệ Văn(Báo chính phủ)

 

Ý kiến bạn đọc (10)