Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2018

Thứ ba, 14-11-2017 | 22:37:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Chiều 14/11, với 434/440 đại biểu tán thành, đạt 88,39%, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018. Bên cạnh đưa ra các con số về tổng thu, tổng chi NSNN, nghị quyết đã giao các nhiệm vụ cụ thể, nhằm đảm bảo việc thực thi đạt hiệu quả cao nhất
Thông qua nghị quyết phân bổ NSTW
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Khẩn trương phê duyệt chương trình mục tiêu để phân bổ vốn

Theo đó, tổng số thu NSTW năm 2018 là 753.404 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương (NSĐP) là 565.796 tỷ đồng; tổng số chi NSTW là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

Để thực hiện nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và mức phân bổ NSTW cho từng bộ, cơ quan khác ở trung ương và từng địa phương.

Khẩn trương phê duyệt các chương trình mục tiêu để phân bổ, giao vốn kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương đúng quy định. Hiện còn 8/21 chương trình mục tiêu chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do đó chưa có đủ căn cứ để phân bổ vốn.

Đồng thời, phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Ngoài ra, nghị quyết giao trong giai đoạn 2018 - 2020, bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần NSTW được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành.

Bố trí 30% còn lại cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số danh mục cần trang bị thống nhất; đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về phương án phân bổ NSTW năm 2018 và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2018.

Một nội dung đáng chú ý, theo ông Nguyễn Đức Hải, có ý kiến đề nghị bố trí thu hồi tối thiểu 30% nợ xây dựng cơ bản và vốn ứng trước để đảm bảo hết năm 2020 trả hết nợ xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo nghị quyết của Quốc hội.

Chủ nhiệm UBTCNS báo cáo:  Để đảm bảo hết năm 2020 trả hết nợ xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo nghị quyết của Quốc hội thì trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2018 - 2020 phải bố trí thu hồi tối thiểu 30% như ý kiến đại biểu.

Tuy nhiên, do cân đối NSNN khó khăn, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2018 chỉ là 187.000 tỷ đồng. Nếu bố trí cứng ở mức tối thiểu 30% thu hồi ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản thì phần vốn còn lại không đủ để bố trí cho các nhiệm vụ như hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, cấp bù chênh lệch lãi suất, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2018.

“Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép không quy định tỷ lệ cứng để linh hoạt trong điều hành. Nội dung này đã thể hiện tại điểm 7 Điều 3 Nghị quyết về phân bổ NSTW, theo hướng giao Chính phủ ưu tiên nguồn lực để thu hồi ứng trước và thanh toán nợ xây dựng cơ bản” - Chủ nhiệm UBTCNS báo cáo Quốc hội.

Theo đó, nghị quyết yêu cầu Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn NSTW trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế tối đa việc điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2018; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do trung ương ban hành, giảm yêu cầu hỗ trợ từ NSTW để thực hiện các chính sách an sinh xã hội này./.

Theo Duy Thái(Thời báo tài chính)

 

Ý kiến bạn đọc (0)