Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về chứng minh tài chính trong hồ sơ dự thầu

Thứ tư, 11-01-2017 | 14:09:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Duy Anh hỏi: Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ mời thầu xây lắp, đối với doanh thu từ hoạt động xây dựng theo Mẫu số 10, nhà thầu có phải nộp hóa đơn để chứng minh không?

Ngoài ra, bà Duy Anh cũng muốn biết, hồ sơ dự thầu ghi hiệu lực sau thời điểm đóng thầu, trước thời điểm mở thầu (cùng ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định), hồ sơ dự thầu ghi hiệu lực sau thời điểm mở thầu (cùng ngày có thời điểm đóng thầu) thì có hợp lệ không? Hồ sơ dự thầu ghi hiệu lực hơn 120 ngày có được không hay phải ghi cụ thể bao nhiêu ngày?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Mẫu số 10 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định về tài liệu đính kèm để thể hiện năng lực tài chính của nhà thầu. Khi đó, việc lập hồ sơ dự thầu của nhà thầu thực hiện theo quy định này.

Về hiệu lực của hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày. Theo đó, việc đánh giá hiệu lực hồ sơ dự thầu phải thực hiện theo quy định này. 

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)