Gửi email bài viết: Đề xuất giao 3,2 ha 'đất vàng' xây sân Hàng Đẫy: Vì sao không đấu giá?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *