Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Số giờ làm thêm

Thứ sáu, 28-06-2017 | 09:31:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Số giờ làm thêm

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Bộ luật Lao động hiện hành của Việt Nam quy định rằng đối với tất cả các loại công việc, số giờ làm thêm hạn chế ở 30 giờ mỗi tháng, 200 giờ mỗi năm.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Việt Nam có thể nghiên cứu, sửa dổi quy định về làm thêm giờ theo hướng quy định linh hoạt về số giờ làm thêm, đảm bảo lợi ích của cả người lao động và nhà tuyển dụng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: 1833/ LĐTBXH - PC, Ngày: 12/05/2017

Nội dung trả lời:

Kế thừa Bộ luật Lao động 1994, Bộ luật Lao động 2012 quy định giới hạn giờ làm thêm không quá 30 giờ một tháng, 200 giờ trong một năm, trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thi không quá 300 giờ trong một năm.

Trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề xuất phương án nâng giới hạn giờ làm thêm nhưng không được Quốc hội chấp thuận.

Việc xây dựng các quy định của pháp luật về thời giờ làm thêm được xem xét kỹ lưỡng trên nhiều mặt như cơ sở khoa học, thực tiễn liên quan đến sức khỏe ngựời lao động, tuổi thọ lao động, sự nghỉ ngod để phục hồi sức khỏe người lao động, phòng tránh tai nạn do kéo dài giờ làm việc, các vấn đề xã hội, cân bằng công việc cuộc sống, tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia, năng suất hoặc hiệu suất công việc, luật pháp quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên ký kết, gia nhập...

Việc quy định số giờ làm thêm tối đa nhằm bảo vệ hợp lý sức khỏe, tính mạng người lao động, tránh nguy cơ bệnh lý tim mạch, thần kinh (rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, mắc các bệnh tâm thần), tiểu đường, cơ xương khớp, sinh non hoặc xảy thai; Tránh các nguy cơ tai nạn lao động, tai nạn giao thông do có sự giảm khả năng chú ý đáng kể khi kéo dài thời gian làm việc, bệnh nghề nghiệp tăng do thời gian phơi nhiễm, tiếp xúc kéo dài, tỷ lệ đau ốm tăng.

Do việc quyết đinh số giờ làm thêm tại Bộ luật Lao động thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, nên trước mắt phải thực hiện theo quy đinh pháp luật hiện hành về giới hận giờ làm thêm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, đánh giá thêm về cơ sở khoa học, thực tiễn liên quan đến giới hạn số giờ làm thêm, lấy ý kiến nhân dântrình Chính phù, trình Quốc hội nhằm đạt được sự đồng thuận cao của xã hội.

Ý kiến bạn đọc (0)