Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
19/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu thị trường Trung Đông - Châu Phi: Cơ hội giao thương và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa" ngày 19 tháng 12 năm 2017

Hết chỗ
13/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

Hết chỗ
07/12/2017

Ban Hội Viên

Khóa đào tạo: Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh

Hết chỗ
07/12/2017

SME

Khóa đào tạo “Facebook dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Empowering SMBs with Digital Marketing Skills” tại Hà Nội

Hết chỗ
07/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – ĐÀI LOAN

Hết chỗ
07/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Diễn đàn doanh nhân Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2 từ ngày 7 - 10/12/2017

Hết chỗ
04/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn Thương mại và đầu tư Việt Nam – Nigeria ngày 4/12/2017

Hết chỗ
29/11/2017

Ban Hội Viên

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ - HẢI QUAN NĂM 2017 - TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Hết chỗ
28/11/2017

ITB

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 - IOCV ỨNG DỤNG IoT TRONG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đánh dấu sự phát triển bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo – AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (gọi tắt là IoT), công nghệ sinh học, công nghệ nano… Việc ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối Internet đang trở thành công nghệ có xu hướng ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống con người, tác động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong tương lai và là xu thế tất yếu của thế giới.

Hết chỗ
27/11/2017

Ban Hội Viên

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ - HẢI QUAN NĂM 2017 - Tại Hà Nội

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày