Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
28/12/2016

ITB

Chương trình ” Chiến lược lãnh đạo và kinh doanh trong thời đại số” tại Hawaii – USA

Còn chỗ
23/12/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc 2016

Còn chỗ
21/12/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời tham dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (Toyama) ngày 21/12/2016

Còn chỗ
08/12/2016

Ban Hội viên và Đào tạo

Hội nghị Giới thiệu Luật Thuế bổ sung sửa đổi 2016 tổ chức tại Hà Nội ngày 8-9/12/2016

Còn chỗ
07/12/2016

Ban Quan hệ Quốc tế

Triển lãm quốc tế và Diễn đàn về nông sản tổ chức tại Moscow-LB Nga từ 7-8/12/2016

Còn chỗ
07/12/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời tham dự Diễn đàn doanh nghiệp “Phát triển hợp tác liên vùng và quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Kursk, Liên Bang Nga” chiều ngày 7/12/2016

Còn chỗ
05/12/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Thư mời thầu của Chính phủ Pakistan

Còn chỗ
02/12/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời tham dự Tổng kết đánh giá Dự án FLC 14 – 04

Còn chỗ
01/12/2016

ITB

Chương trình “Phát triển kỹ năng quản lý điều hành hoạt động truyền thông và Xử lý khủng hoảng về truyền thông cho doanh nghiệp Việt Nam” (Anh Quốc)

Còn chỗ
30/11/2016

TSC

Mời tham dự Hội thảo và Giới thiệu Hội chợ SIMA ASEAN 2017

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày