Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
20/04/2017

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Yalta tại Crimea - LB Nga từ ngày 20-22/4/2017

Còn chỗ
20/04/2017

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn thường niên "Russian Export Day" tại Moscow - LB Nga từ 20-21/4/2017

Còn chỗ
20/04/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự "Diễn đàn kinh tế Krasnoyarsk" tại Krasnoyarsk/LB Nga từ 20-22/4/2017

Còn chỗ
18/04/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Gặp gỡ Doanh nghiệp Ngành Ôtô Việt Nam – Trung Quốc 2017

Còn chỗ
05/04/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin về các hoạt động quốc tế của tỉnh Matxcova - Nga năm 2017

Còn chỗ
31/03/2017

Trung tâm Thông tin Kinh tế

MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG LB NGA TỪ NGÀY 14 - 21/06/2017

Còn chỗ
31/03/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham gia Hội chợ THAIFEX – Thế giới Thực phẩm Châu Á 2017

Còn chỗ
28/03/2017

Trung Tâm Thông tin Kinh tế

“TIẾP CẬN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI TẠI NGA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” NGÀY 14 ĐẾN 21/06/2017

Còn chỗ
28/03/2017

Trung Tâm Thông tin Kinh tế

HỌC TẬP KINH NGHIỆM QUẢN LÝ, TÌM HIỂU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TÌM KIẾM ĐỐI TÁC KINH DOANH TẠI NHẬT BẢN NGÀY 11 đến 16/04/2017

Hỗ trợ cho Doanh nghiệp tìm hiểu kỹ năng quản lý tiên tiến, các mô hình quản lý hiệu quả của Nhật bản

Còn chỗ
24/03/2017

Trung tâm Thông tin Kinh tế

MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG MỸ TỪ NGÀY 27/4/2017 ĐẾN NGÀY 07/05/2017

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày