Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
16/11/2016

ITB

11/2016: KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Hết chỗ
16/11/2016

SME

Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam 2016

Hết chỗ
14/11/2016

SME

Mời tham dự Mạng lưới Khởi nghiệp Việt Nam - GEN Việt Nam

Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức, cơ quan, công ty, quỹ...tham gia Mạng lưới Khởi Nghiệp Việt Nam - GEN Việt Nam.

Hết chỗ
14/11/2016

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời tham dự buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Latvia 14/11/2016

Hết chỗ
13/11/2016

Viện PTDN

Mời tham dự chương trình Tọa đàm Đầu tư cho Khởi nghiệp và Xây dựng thương hiệu

Hết chỗ
13/11/2016

Viện PTDN

Mời tham dự Tọa đàm Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Hết chỗ
11/11/2016

Trung tâm Thông tin Kinh tế

Hội trợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 - Agroviet 2016

Hội trợ Agroviet 2016 sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn được sản xuất theo chuỗi.

Hết chỗ
04/11/2016

ITB

“Vietcombank chung tay cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs - Khởi nghiệp và Phát triển”

Hết chỗ
03/11/2016

Ban Quan hệ quốc tế

Diễn đàn giao lưu kinh tế Thành phố Kobe tại Việt Nam và Tiệc giao lưu ngày 3/11/2016

Hết chỗ
02/11/2016

Ban Quan hệ Quốc tế VCCI

Mời tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ ngày 2/11/2016

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày