Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
20/10/2015

Ban Quan hệ quốc tế

Mời tham dự Hội thảo Giao thương Việt Nam - Hàn Quốc ngày 22/10/2015

Nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, một đoàn doanh nghiệp gồm 11 thành viên do Hội doanh nghiệp tỉnh Jeollabuk-tỉnh nằm ở phía Tây Nam, Hàn Quốc sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp các sản phẩm công nghiệp như: xe và động cơ dùng trong ngành đường sắt, máy móc thiết bị công nghiệp chuyên dụng như: xe thang, máy xúc, xe kéo, xe cứu hộ, thang máy, xe rửa đường, xe chở chất thải, xe tiếp nhiên liệu cho máy bay... dùng trong ngành thi công công nghiệp, xây dựng, .vv.

Hết chỗ
14/10/2015

Ban Quan hệ quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015

Thời gian: Ngày 14/10/2015. Địa điểm: Khách sạn Sheraton

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày