Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sửa quy định tại Điều 35 theo phương án: Trong trường hợp TNGT được coi là TNLĐ, thời hạn điều tra TNLĐ tính từ thời điểm nhận Biên bản điều tra TNGT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động đến khi công bố biên bản điều tra TNLĐ như sau: a) Không quá 07 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nhẹ người lao động b) Không quá 10 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng một người lao động.

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:40:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Sửa quy định tại Điều 35 theo phương án: Trong trường hợp TNGT được coi là TNLĐ, thời hạn điều tra TNLĐ tính từ thời điểm nhận Biên bản điều tra TNGT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động đến khi công bố biên bản điều tra TNLĐ như sau: a) Không quá 07 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nhẹ người lao động b) Không quá 10 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng một người lao động.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 35, Luật ATVSLĐ: Điều tra tai nạn lao động (TNLĐ)  quy địnhtTrong trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) được coi là TNLĐ (nghĩa là tai nạn xảy ra khi người lao động đi và về giữa nơi ở và nơi làm việc), giới hạn về thời gian như vậy quá ngắn để người sử dụng lao động điều tra vụ tai nạn và báo cáo vì: tai nạn có thể xảy ra ở một phạm vi rất rộng và phải mất thời gian để doanh nghiệp có thể tiếp cận đến hiện trường nên khó đảm bảo được hiện trường còn nguyên trạng để điều tra và bản thân doanh nghiệp không có đủ trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này.

+ Khoản 5 của Điều này quy định rõ: Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn, hoặc Biên bản điều tra TNGT sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)