Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tạm dừng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về chủ trương nghiên cứu, xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng, thấp tầng tại khu vực Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chủ nhật, 20-07-2017 | 15:47:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tạm dừng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về chủ trương nghiên cứu, xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng, thấp tầng tại khu vực Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long

Công văn: 1680/PTM - VP, Ngày: 14/07/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP đầu tư XNK Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai phê duyệt kết quả lựa chọn là Chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Dự án đã được Công ty Thăng Long triển khai thực hiện, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình tiến hành thủ tục do UBND tỉnh Lào Cai đã liên tục thay đổi định giá đất. Bên cạnh việc định giá đất mang tính áp đặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn yêu cầu Chủ đầu tư là Công ty Thăng Long thương thảo lại hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật. Các yêu cầu thay đổi không được Công ty đồng ý, dẫn tới việc ngày 31/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc Hủy kết quả lựa chọn Công ty Thăng Long làm Chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vì  cho rằng Quyết định số 3766/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là việc làm thiếu thiện chí, trái pháp luật  nên Công ty Thăng Long đã khởi kiện Quyết định này ra Tòa án để giải quyết. Tuy nhiên, trong khi chờ phán quyết của Tòa án, ngày 14/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 2771/UBND-QLĐT giao cho Sở Xây dựng Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương về việc đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng, thấp tầng tại khu vực Km2+300, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai. Vì vậy,  việc  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản 2771/UBND-QLĐT khi chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án đối với Quyết định hủy kết quả lựa chọn Công ty Thăng Long làm Chủ đầu tư (Quyết định số 3766/QĐ-UBND) là đúng hay sai, là việc vi phạm các quy định pháp luật do sự vụ vẫn đang trong thời gian giải quyết tranh chấp và như vậy đã xâm hại quyền lợi chính đáng của Công ty Thăng Long.

Công ty CP đầu tư XNK Thăng Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai tạm dừng việc xem xét, nghiên cứu đề nghị của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương về đầu tư dự án này, chờ phán quyết của Tòa án theo quy định của pháp luật.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Lào Cai

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)