Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tăng mức nộp cho hóa đơn sử dụng khi đang bị cưỡng chế

Thứ năm, 05-01-2017 | 12:14:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn hướng dẫn các cục thuế địa phương (thay thế công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016) sử dụng hóa đơn lẻ đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Theo đó, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cục thuế tiếp tục cho sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện:

Người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào NSNN. (Trước đây tại công văn 1695/TCT-QLN, tỷ lệ này ít nhất bằng 15%).

Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dung hóa đơn như trên, thì cục trưởng cục thuế xem xét cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết.

Tổng cục Thuế lưu ý, người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ./.

Theo Đức Minh(TC)

 

Ý kiến bạn đọc (0)