Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Thái Lan
Cập nhật Thứ năm, 07 / 11 / 2016 10:39 AM
  • Tên chính thức: Vương quốc Thái Lan (Thailand)
  • Thủ đô : Băng Cốc (Bangkok)
  • Quốc khánh: 5/12
  • Diện tích: 513.115 km2
  • Dân số: 68 triệu
  • Ngôn ngữ: Tiếng Thái, Tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ 2), tiếng dân tộc và địa phương
  • Đơn vị tiền tệ: Thai baht; 1 US dollar = 34.1 Thai Bath
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo