Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Thay đổi cơ chế để giảm bớt mức chênh lệch đơn giá dự toán/giá gói thầu công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước.

Thứ năm, 30-06-2017 | 08:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thay đổi cơ chế để giảm bớt mức chênh lệch đơn giá dự toán/giá gói thầu công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Phương pháp xác định đơn giá dự toán công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của nhà nước đã tạo nên tiền lệ không đáng có, nhiều nhà thầu có uy tín, có năng lực thực sự không muốn tham gia đấu thầu gói thầu sử dụng vốn nhà nước bởi nhiều lý do trong đó có vấn đề giá và thanh toán. Trường hợp tham gia nếu trúng thầu thì rồi cũng tìm mọi cách để điều chỉnh giá như vẫn thấy đang khá phổ biến ở các công trình nhà nước hiện nay. Nguyên nhân này nằm ở (i) chi phí tiền lương không hợp lý. Đơn giá nhân công theo cách tính của nhà nước không phù hợp, thấp hơn 20 – 30% mức tiền lương thực tế, (ii) cơ cấu dự toán cứng nhắc không linh hoạt.

Để giải quyết tình trạng trên, kiến nghị:

  • Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có cơ chế điều chỉnh mức tiền lương trong đơn giá theo hướng thị trường, mở rộng khung tiền lương trong văn bản hướng dẫn chuyên nghành.
  • Đổi mới phương pháp lập dự toán, ban hành các chỉ tiêu định mức đơn giá chi phí tổng hợp, không xây dựng đơn giá quá chi tiết như hiện nay.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)