Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” của UBND TP Hải Phòng

Thứ sáu, 09-02-2018 | 15:14:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” của UBND TP Hải Phòng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Hàng năm, Công ty thực hiện và xuất hàng hóa qua các cảng của Hải Phòng khoảng 300.000 tấn hàng lỏng/năm và 3.600 container hàng hóa chất, phân bón và phụ gia thức ăn gia xúc các loại (loại cont 20 feet). Để thực hiện việc nhập và xuất hàng lỏng qua cảng của Hải Phòng, công ty đã phải thuê 2 ha đất trong khu công nghiệp Đình Vũ (chi phí thuê 50 năm là 35,46 tỷ đồng, trả 1 lần) làm kho và thuê cầu cảng của công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ (UBND thành phố Hải Phòng góp 25% vốn) để xuất và nhập hàng. Trong năm 2017, Công ty phải trả phí dịch vụ cầu cảng cho 1 tấn hàng lỏng xuất qua cảng Đình Vũ Hải Phòng là 71.200 đồng/tấn; ngoài ra còn nhiều loại phí khác như phí dịch vụ KCN, phí sử dụng hành lang đường ống…

Ngày 13/12/2016 HĐND thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo đó, kể từ 01/01/2017, Hải Phòng sẽ thu phí đối với hàng hóa, xuất qua cảng Hải Phòng, mức thu cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

1

Container 20 feet

Đồng/cont

250.000

2

Container 20 feet

Đồng/cont

500.000

3

Hàng lỏng, hàng rời

Đồng/tấn

20.000

Ngay sau khi Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND được ban hành, Công ty chúng tôi cũng như rất nhiều các công ty trong nước, nước ngoài và tổ chức khác đã có ý kiến phản đối việc thu phí này. Thủ tướng Chính phủ cũng đã 2 lần có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hải Phòng rà soát, đánh giá việc thu phí Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND phù hợp với khả năng đóng góp và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự phản đối từ các doanh nghiệp, tại kỳ họp thứ 6 ngày 8/12/2017 của HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, HĐND Hải Phòng đã sửa đổi Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND. Theo đó, mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là lỏng, hàng rời được điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn (giảm 20%), thời gian có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Và trong buổi đối thoại gần đây nhất giữa doanh nghiệp với UBND thành phố Hải Phòng ngày 19/12/2017, đại diện UBND thành phố Hải Phòng vẫn giữ nguyên quan điểm thu phí 16.000 đồng/tấn.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do hàng hóa phải cạnh tranh với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Việc HĐND thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” đối với Công ty chúng tôi là không hợp lý, khiến công ty phải chịu phí chồng phí (UBND thành phố Hải Phòng sẽ được thu 2 lần phí: thu phí thông qua Công ty cổ phần KCN Đình Vũ và thu phí qua Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND), tăng gánh nặng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh, giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Do đó, với tinh thần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, góp phần tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai đề nghị HĐND thành phố Hải Phòng sớm xem xét bãi bỏ việc thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” theo Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.


Đơn vị phản hồi: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)