Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tiếp tục cho xuất khẩu cát khuôn đúc

Chủ nhật, 28-03-2018 | 08:08:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tiếp tục cho xuất khẩu cát khuôn đúc

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)

Công văn: 0477/PTM - VP, Ngày: 19/03/2018

Nội dung kiến nghị:

Sản phẩm cát khuôn đúc của Công ty đã được các Bộ, ngành xác nhận là sản phẩm chế biến sâu. Hiện nay, Công ty Vicosimex có 3 nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm cát khuôn đúc. Công ty đã tiến hành đầu tư công nghệ - thiết bị vào việc chế biến sâu nên giá trị đầu tư của các nhà máy tới hàng chục tỷ đồng. Việc dừng xuất khẩu cát đột ngột ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Không thu hồi được vốn đã đầu tư, dẫn đến Công ty bị phá sản.

- Công nhân không có việc làm, ảnh hưởng tới đời sống người lao động.

- Việc dừng xuất khẩu khiến khách hàng nước ngoài sẽ tìm thị trường khác, nên sau này Công ty khó kết nối lại với khách hàng cũ.

- Và thiệt hại lớn nhất là Công ty phải bồi thường các hợp đồng đã ký.

Vì vậy, kính đề nghị các bộ ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho phép Công ty được tiếp tục xuất khẩu cát khuôn đúc trong thời gian sớm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)