Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tiếp tục cho xuất khẩu cát khuôn đúc

Thứ bẩy, 28-03-2018 | 08:08:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tiếp tục cho xuất khẩu cát khuôn đúc

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)

Công văn: 0477/PTM - VP, Ngày: 19/03/2018

Nội dung kiến nghị:

Sản phẩm cát khuôn đúc của Công ty đã được các Bộ, ngành xác nhận là sản phẩm chế biến sâu. Hiện nay, Công ty Vicosimex có 3 nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm cát khuôn đúc. Công ty đã tiến hành đầu tư công nghệ - thiết bị vào việc chế biến sâu nên giá trị đầu tư của các nhà máy tới hàng chục tỷ đồng. Việc dừng xuất khẩu cát đột ngột ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Không thu hồi được vốn đã đầu tư, dẫn đến Công ty bị phá sản.

- Công nhân không có việc làm, ảnh hưởng tới đời sống người lao động.

- Việc dừng xuất khẩu khiến khách hàng nước ngoài sẽ tìm thị trường khác, nên sau này Công ty khó kết nối lại với khách hàng cũ.

- Và thiệt hại lớn nhất là Công ty phải bồi thường các hợp đồng đã ký.

Vì vậy, kính đề nghị các bộ ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho phép Công ty được tiếp tục xuất khẩu cát khuôn đúc trong thời gian sớm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 746/ BXD - PC, Ngày: 09/04/2018

Nội dung trả lời:

  • Bộ Xây Dựng:

Bộ Xây dựng nhận được vằn bản số 13387/VPCP-CN ngày 15/12/2017 cùa Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo củạ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xuất khẩu cát; văn bản số 12513/VPCP-ĐMĐN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phù về việc giải quyết kiến nghị của Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ đầu tư Việt Nạm; văn bản số 13736/VPCP-CN ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trăng silic và cát vàng làm khuôn đúc; phiếu chuyển văn bản số 1576/PC-VPCP ngày 20/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CQ phận Beltech.

Ngoài ra, liên quan đến chủ trương xuất khẩu cát của Chính phù Việt Nam, Bộ Xây dựng cũng nhận được Gông hàm so KEV-17-1003 ngàỵ 17/10/2017 của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Cống hàm số JF:131,8/2017 ngày 04/12/2017 của Đặi sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; văn bản VN 598 ngày 14/12/2017 của Văn phòng Kinh tế vấ Vạn hỏa Đài Bắc tại Việt Nam; văn ban số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và vãn bản của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuắt kinh doanh trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng và xụất khẩu cát trắng silic, bao gồm: Văn bản số 01/TTDN-CV ngày 15/11/2017 và văn bản số 03/TTDN-CV ngày 13/12/2017 của Tập điể doanh, nghiệp cát ữắng, vãn bân sổ 51/SIBICO-CV ngày 07/11/2017 của Công ty TNHH MTV chế bỉến cát Bình Thuận, văn bản số 117/TTr-KSQT ngày 10/11/2Ơ17 cùa Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị, văn bản số 184/VIC.17 ngày 13/11/2017 của cồng ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ đầu tư Việt Nam (Vicosimex), văn bản số 128/BIDICO-CV ngày 13/11/2017 cửa Công ty cả phần đầu tư vă phát triễn công nghiệp Bảo Thư, văn bản số 140/CV-KNKS ngày 13/11/2017 của Công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sán Quảng Nam, văn bản số 131/VICO-CV ngày 13/11/2017 và văn bản số 151/VICO-CV ngậy 15/11/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Vieo Quảng Trị, văn bản sô 25/CV-TMC ngày 15/11/2017 của Cọng ty TNHH khoáng sản Transcend Việt Nam, vằn bản sô 40/2017/CV-HT ngày 21/11/2017 cùa Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam văn bản số NVC-MOF ngày 21/11/2017 của Công ty TNHH Nakashiiĩia Viêt Nam, văn bản số 19/TP ngày 25/11/2017 của Công ty TNHH Thuận Phát.

Trước đó, liên quan đến việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và ảnh hướng đến thị trường xây dựng Qủạ Việt Nảm, cũng như tình hình xuất khẩu cáe loại cát nói chung (cát xây dựng, cát nhiễm mặn, cát trắng silic) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bận số 9826/VPCP-CN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phù, Bộ Xây dựng đã có văn bản sộ 2495/BXD-VLXD ngày 23/10/2017 báo cáo về nội dung trên. Cụ thể:

  • Đổi với cát xây dựng: việt Nam đã không xuất khẩu cát xây dựng từ năm 2009 theo Chỉ thị sổ 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thụ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngậy 30/6/2009 của Bộ Xây đựng vê hương dẫn xuất khẩu khoáng sần lạm vật liệu xây đựng Hiện nay, sau khi cố chỉ đạo củạ Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quàn lý các hoạt động khai thác và tiêu thụ cát, sỏi xây dựng, nhu cầu sử dụng cát, đặc biệt là khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bị thiếu hụt về nguồn cung, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc chỉ đạo không xuất khẩu.
  • Đối với cát nhiễm mặn: Việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét tại các cửa sông, cảng biển thời gian qua được thực hiện theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 278/TB-VPCP ngàỵ 22/6/2017 của Văn phòng Chính phù về Thông báo kết luận cua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc dừng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các cửa sông, cảng biên. Hiện nay trên phạm vi cả nước không còn đơn vị nào xuẩt khẩu cât nhiễm mặn.
Ý kiến bạn đọc (0)