Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

tiếp tục duy trì sự hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân- TP Việt Trì, Phú Thọ

Thứ hai, 14-12-2017 | 16:32:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: tiếp tục duy trì sự hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân- TP Việt Trì, Phú Thọ

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Phú Thọ

Công văn: 3353/PTM - VP, Ngày: 14/12/2017

Nội dung kiến nghị:

Để nhanh chóng đáp ứng các điều kiện theo quy định về diện tích tối thiểu của Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Thụy Vân. Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ đã có văn bản số 37/CV-DHPT ngày 07/09/2017 đề xuất cụ thể với UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan ban ngành liên quan, xin được giao thêm đất thuộc khu công nghiệp Thụy Vân để đầu tư mở rộng theo Quy định. Tại văn bản số 470/VP-KTTH ngày 14/09/2017, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đã chuyên Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ giải quyết theo quy định. Thực hiện chủ trương này, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã chuyển dự án của một đơn vị khác cho Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ mở rộng ICD Thụy Vân với diện tích khoảng 60.000 , nâng tổng diện tích Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân do Công ty chúng tôi đầu tư mở rộng lên khoảng 80.000  với đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Một lần nữa Công ty chúng tôi xin xác nhận Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân đã và đang đem đến  sự thuận tiện trong việc thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Việc mở rộng diện tích 60.000  của Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn IDC Thụy Vân tại khu công nghiệp Thụy Vân kết hợp với vị trí của ICD đang khai thác là phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, đường sắt, vùng kinh tế và hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển logistics trong tương lai.

Với năng lực tài chính, đầu tư, khả năng tổ chức, quản lý, nhân sự, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thị trường của Công ty. Được sự chỉ đạo của Chính phủ và sự hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ, Tổng Cục Hải quan và các cơ quan, ban ngành liên quan. Công ty chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 đối với Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân, bao gồm quy hoạch, tổ chức hoạt động, đầu tư trang thiết bị, phần mềm quản lý, cung cấp văn phòng cho Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan làm việc tại ICD…

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kiến nghị tiếp tục duy trì sự hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân. Việc này sẽ giúp cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi và sự thuận tiện của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập khẩu tại khu vực tiếp tục giữ vững được sự ổn định trong giai đoạn hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Ngoài ra, việc này cũng rất phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, phát triển và quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động. Hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng và rủi ro do sự thay đổi cơ chế, chính sách quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan); Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Công văn: 609/TCHQ-PC, Ngày: 30/01/2018

Nội dung trả lời:

Tổng cục Hải  quan đã có công văn số 8066/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2017 trả lời Công ty cổ phần đa phương thức  Duyên Hải, theo đó Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Công ty căn cứ quy đinh tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, Nghị đĩnh số 38/2017/NĐ-CP, Thông tư số 84/2017/TT-BTC

để xây dụng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân và hoàn thiện hồ sơ công nhận mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn, gửi Tổng cục Hải quàrt để thực hiện theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)