Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tiểu sử Chủ tịch VCCI

Thứ ba, 01-03-2016 | 08:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

 Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, tại Thái Bình. Ông giữ cương vị Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và là thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đồng thời ông đảm trách các vị trí quan trọng ở nhiều tổ chức, diễn đàn chính trị, kinh tế, xã hội khác của Việt Nam và quốc tế như: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các khóa VI, VII, VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các doanh nghiệp Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN...

 Với vai trò của một chính khách và là người đứng đầu tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ông có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Ông cùng các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam. Ông là người đầu tiên đưa ra thông điệp "Doanh nhân - người lính thời bình" để tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Ông đã có sáng kiến kiến nghị và được phân công là Trưởng ban biên tập Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 NQTW (2011) “Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” – Nghị quyết đầu tiên của Đảng ta về doanh nhân. Tại Quốc hội khóa XIII, Ông đã kiến nghị và thuyết phục Quốc hội chấp thuận để doanh nghiệp, doanh nhân lần đầu tiên trong lịch sử được hiến định trong Hiến pháp 2013.

VCCI dưới sự lãnh đạo của Ông đã có những hoạt động có tác động lớn tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Ông là một trong những kiến trúc sư góp phần xây dựng cơ chế đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ ở Việt Nam. Ông Lộc là một trong những người sáng lập và là Đồng chủ tịch của Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). Ông đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tiên ở Việt Nam, chỉ đạo xây dựng hệ thống hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức của giới sử dụng lao động trong cả nước. Ông chỉ đạo nghiên cứu và công bố xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các bộ, ngành (MEI) tạo động lực cho quá trình cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế tại các địa phương và các bộ ngành của Việt Nam. Ông chủ trì nhiều diễn đàn kinh doanh lớn ở VN và ở nước ngoài có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia và các CEO hàng đầu. Ông là người thường xuyên cổ vũ cho tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và xây dựng hình ảnh người doanh nhân có trách nhiệm xã hội.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng chủ trì nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư lớn ở tầm quốc gia, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp VN hội nhập quốc tế.

Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, chủ trì nhiều công trình nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại một số trường đại học lớn trong và ngoài nước./.

 

Ý kiến bạn đọc (1)