Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tin 24/7

TPHCM kêu gọi đầu tư hơn 128.000 tỉ đồng theo hình thức PPP

08:55 14/06/2017

Từ nay đến năm 2020, TPHCM cần khoảng 300.000 tỉ đồng cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thành phố chỉ có khả năng c