Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp bị kéo dài thời gian nâng lương 1 năm

Thứ sáu, 19-05-2017 | 08:59:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh Luân đang công tác tại trường THCS Phú Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hưởng lương bậc 2 hệ số 2,67; thời gian xét nâng bậc lương tiếp theo là 1/9/2016.

Năm 2015, ông Luân bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo bằng văn bản và theo quy định lại Luật Viên chức, thời gian nâng lương của ông bị kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, nhà trường căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để kéo dài thời gian nâng lương của ông Luân lên 12 tháng.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Luân đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp của ông bị kéo dài thời hạn nâng lương như thế nào là đúng quy định?

Về vấn đề này, UBND tỉnh An Giang trả lời như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngoài thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức còn phải thực hiện các quy định pháp luật khác liên quan về chế độ chính sách tiền lương (Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện).

Theo đó, tại Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

"a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này."

Qua thu thập hồ sơ liên quan, trường hợp ông Nguyễn Minh Luân bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo do "Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định số 329/QĐ-THCSPH ngày 25/12/2014 của Hiệu trưởng trường THCS Phú Hiệp; vừa không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 theo Quyết định số 160/QĐ-THCSPH ngày 29/5/2015.

Do đó, đối chiếu với quy định trên thì trường THCS Phú Hiệp quyết định kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 12 tháng đối với ông Luân là đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)