Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp nào được xét tuyển đặc cách viên chức?

Thứ bẩy, 12-08-2017 | 23:47:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Ngọc Trường công tác tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng (đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ kinh phí 100%) từ tháng 4/2009 đến ngày 31/12/2014 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Từ ngày 1/1/2015 đến nay, bà công tác tại Phòng công chứng số 3 tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của Giám đốc Sở. Bà Trường hỏi, bà có đương nhiên được coi là viên chức không hay cần thủ tục gì thì mới được xác nhận là viên chức?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc do cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công lập đó. Hợp đồng lao động được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật Lao động, trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 23 Luật Viên chức quy định, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức quy định tại Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP chỉ thực hiện để tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Không áp dụng quy định về xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Theo đó, nếu bà Nguyễn Thị Ngọc Trường là người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì bà Trường có thể được xét tuyển đặc cách viên chức.

Nếu không thuộc trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức, thì bà Trường phải thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trường là người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký với Sở Tư pháp, sau đó được Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định điều động sang làm việc tại Phòng Công chứng số 3 tỉnh Lâm Đồng, không thể đương nhiên trở thành viên chức.

Để trở thành viên chức bà Trường phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Báo chính phủ

Ý kiến bạn đọc (0)