Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI: Cần quy định rõ về cách thức thu hồi đất

Thứ hai, 05-02-2018 | 18:09:00 PM GMT+7 Bản in
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 29/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị.

Dự thảo này quy định các vấn đề về quản lý phát triển đô thị nên có phạm vi liên quan hoặc chồng lấn với nhiều văn bản khác nhau trong hệ thống pháp luật. Ban soạn thảo đã có giải trình về tác động của các quy định trong Dự thảo này tới các hệ thống văn bản pháp luật liên quan hiện hành cũng nh