Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về Khoản 1, Điều 6, Nghị định 85/2015/NĐ-CP - Buồng tắm tại cơ sở lao động với nội dung: “Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế’

Thứ hai, 24-11-2017 | 11:22:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về Khoản 1, Điều 6, Nghị định 85/2015/NĐ-CP - Buồng tắm tại cơ sở lao động với nội dung: “Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế’

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Lý do kiến nghị:

+ Không cần thiết, không khả thi vì những công việc văn phòng, công nghiệp nhẹ,…LĐ nữ không cần phải đi tắm. Bố trí buồng tắm trong khi người LĐ không sử dụng sẽ gây lãng phí cho doanh nghiệp

+ Tiêu chuẩn trên cũng không rõ ràng: đối với doanh nghiệp sử dụng trên 600 lao động không biết bố trí bao nhiêu buồng tắm là đủ.

- Kiến nghị: Quy định rõ đối tượng áp dụng của nghĩa vụ về đảm bảo buồng tắm là các cơ sở có sử dụng lao động hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù. Đối với các ngành khác thì tùy thuộc vào điều kiện của DN và nhu cầu của CBCN.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Tiếp thu kiến nghị và nghiên cứu, sửa đổi trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ý kiến bạn đọc (0)