Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Thứ tư, 20-07-2017 | 15:56:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm tư vấn và đào tạo doanh nghiệp Nghệ An

Công văn: 1680/PTM - VP, Ngày: 14/07/2017

Nội dung kiến nghị:

  1. Kiến nghị: Về Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Tiền cấp quyền cũng nên tỷ lệ với giá sản phẩm, ở các địa phương có giá bán như cát sỏi đá 1x2 có giá từ 250.000 đồng/m3 – 500.000 đồng/m3 thì tiền cấp quyền tương ứng mới tăng từ 50.000 đồng/m3 lên 70.000 đồng/m3. Còn như ở Nghệ An hiện như giá bán nêu trên không thay đổi. Do vậy kiến nghị Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên Môi trường căn cứ vào nhu cầu thị trường của từng vùng miền địa phương để áp dụng chứ không cào bằng giống nhau.

  1. Kiến nghị: Về Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Giá nhiều loại sản phẩm đá, đá Hoa Cương, đá xẻ, cát vàng, đất san lấp công trình và các loại sản phẩm quặng quá cao, không phù hợp với thực tế thị trường hiện nay. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với thị trường từng vùng miền và địa phương trong cả nước. Trước mắt tạm dừng văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

Riêng tại Nghệ An và một số tỉnh trung du miền núi nhu cầu chưa lớn nên sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sản phẩm không bán được. Do đó một số sản phẩm như cát vàng hiện tại chỉ từ 100.000 đồng/m3 trở xuống. Đá 1x2 cũng chỉ dưới 180.000 đồng/m3 ..

Tại Thông tư quy định điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên để áp dụng cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước, việc quy định đồng đều giữa các vùng miền giống nhau là không phù hợp dễ dẫn đến việc phá sản của DN, đề nghị cho tạm dừng thực hiện Thông tư 44/2017/TT-BTC.

- Về thuế tài nguyên: Kể từ khi Luật số 45/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2010, biểu thuế suất tài nguyên đã có sự thay đổi và tăng với tốc độ cao qua các Nghị quyết của các kỳ họp Quốc hội (Nghị quyết số 98/2010/UBTVQH12; Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13; Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13). Trên cơ sở đó, giá tính thuế với tỷ suất thuế ngày càng tăng, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã phải chịu áp lực không nhỏ, kèm theo đó là giá tính thuế ở từng địa phương cũng tăng cao, nhiều mặt hàng có giá tính thuế cao hơn giá bán thực tế. Ở Nghệ An là các biểu giá tính thuế tài nguyên tối thiểu được điều chỉnh liên tục (Quyết định số 29/2010-UBND ngày 29/4/2010; Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013; Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014). Bên cạnh đó, DN còn phải nộp thêm một khoản tiền lớn ngoài sức chịu đựng về cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Từ đó, gây ra nhiều thiệt hại không nhỏ trong sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trong hội chúng tôi đã phải đóng cửa sản xuất, một số doanh nghiệp có năng lực thì cũng chỉ giữ để tồn tại hoặc cố hoạt động để giữ tình trạng lỗ ít hơn và chờ cơ hội. Việc làm của người lao động càng ngày càng giảm, tỷ lệ mất việc làm tăng cao; Đi đôi là giá thành sản phẩm tăng, sức cạnh tranh với các nước trong khu vực ngày càng bị sụt giảm. Hệ lụy đến việc suy giảm nguồn tài chính mà các công tác cải tạo môi trường sinh thái cũng bị ảnh hưởng theo, không vì ý thức trách nhiệm với môi trường mà là so thiếu nguồn vốn để cân đối. Vì vậy, đề nghị các cơ quan ở Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Về thuế liên quan đến xuất khẩu khoáng sản: Căn cứ tính thuế quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định “Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu đơn vị sản phẩm tài nguyên (FOB); trường hợp tài nguyên khai thác vừa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thì đối với phần tiêu thụ nội địa là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với phần xuất khẩu là giá xuất khẩu” Điều này là bất cập, không công bằng khi tính thuế, làm gia tăng giá thành đối với khoáng sản được chế biến và xuất khẩu. Chưa tính toán và đưa về giá của sản phẩm khoáng sản nguyên khai.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)