Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về phương hướng giải quyết đối với việc thu hồi kios của các doanh nghiệp thuê kios tại nhà N06, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp.

Chủ nhật, 24-10-2017 | 15:58:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về phương hướng giải quyết đối với việc thu hồi kios của các doanh nghiệp thuê kios tại nhà N06, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Luật TNHH Công Chính (Công ty Công Chính)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty Luật TNHH Công Chính (Công ty Công Chính) đang thực hiện tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp thuê kios tầng 1 nhà N06 Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Hiện tại UBND thành phố Hà Nội đang có kế hoạch thu hồi lại các kios này do cho rằng trước đây Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã tiến hành cho thuê khi chưa được phép của UBND. Các doanh nghiệp thuê kios không đồng tình với kế hoạch này của UBND vì họ đã bỏ ra nhiều tiền của và công sức để thuê và đầu tư kios, nay chưa kịp bù lại vốn thì đã bị thu hồi...

Các doanh nghiệp thuê kios và Công ty Công Chính đã tiến hành khiếu nại với UBND thành phố Hà Nội và gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Chính phủ. Ngày 06/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hồi đáp số 9432/VPCP-ĐMDN, với nội dung chuyển vụ việc tới UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xem xét, xử lý và trả lời cho doanh nghiệp.

Để làm rõ thêm quan điểm của các doanh nghiệp thuê kios và Công ty Công Chính về vụ việc, Công ty Công Chính bổ sung ý kiến như sau:

Theo Công ty Công Chính, nếu kế hoạch thu hồi kios cho thuê của UBND thành phố Hà Nội được thực hiện, sẽ phải thu hồi hàng trăm kios tại các nhà chung cư trên toàn địa bàn thành phố mà Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã cho thuê, hâu quả là gây ra sự xáo trộn lớn, làm mất ổn định môi trường kinh doanh vốn có, đặc biệt các cơ sở cho thuê có đối tượng thuê là doanh nghiệp đamg hưởng ứng chính sách khuyến khích và ưu tiên phát triển doanh nghiệp của Nhà nước.

Tại nhà N06 Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp có 07 kios được cho thuê theo hình thức này. Các doanh nghiệp thuê kios đã bàn bạc và nhất trí đề nghị phương hướng giải quyết chung cho 07 kios. Theo đó, Công ty Công Chính được các doanh nghiệp thuê 07 kios ủy quyền đề xuất với UBND thành phố Hà Nội cho phép áp dụng một cơ chế đặc thù để các doanh nghiệp thuê kios tại đây được thanh toán toàn bộ số tiền thuê kios còn nợ đọng theo khung giá của thành phố ban hành, cho các doanh nghiệp thuê kios được ký hợp đồng thuê và sử dụng lâu dài 07 kios. Với mong muốn đề xuất có cơ hội được làm rõ để xem xét chấp thuận, Công ty Công chính đề nghị UBND thành phố Hà Nội tổ chức một buổi gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp thuê kios tại nhà N06 Pháp Vân – Tứ Hiệp trong thời gian sớm nhất.

Công ty Công Chính cho rằng, đề xuất trên là cách làm bảo đảm lợi ích của Nhà nước do tạo ra nguồn thu tốt cho ngân sách, đồng thời là phương án giữ gìn trật tự, ổn định xã hội, duy trì môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi. Việc chấp thuận phương án được đề xuất sẽ phù hợp với đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ thân thiện của chính quyền thành phố trong việc tiếp thu ý kiến phản hồi chính sách, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng một Chính phủ kiến tạo nhận được sự đồng lòng từ doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)