Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng

Thứ bẩy, 12-04-2018 | 14:32:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2016 về việc hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng quy định: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, bắt buộc chủ đầu tư phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này rất khó khăn với chủ đầu tư, đặc biệt là đối với các dự án lớn (trên 20ha). Chủ đầu tư rất muốn đạt được mọi thỏa thuận đất với người dân, đảm bảo được diện tích đất theo như quy hoạch của dự án để có thể được cấp giấy phép xây dựng triển khai dự án, tuy nhiên chỉ cần có từ 5% đến 7% đất mà chưa thể thỏa thuận được thì chủ đầu tư cũng không thể được cấp phép xây dựng dự án, điều này gây trở ngại rất lớn cho chủ đầu tư. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng đều kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét lại quy định này, có thể quy định cho chủ đầu tư chỉ cần sở hữu được 80% diện tích đất theo quy hoạch dự án thì sẽ được cấp phép để chủ đầu tư có căn cứ tiếp tục thỏa thuận với người dân và triển khai dự án. Bên cạnh đó, với những lô đất mà chủ đầu tư không thể thỏa thuận được với hộ dân (trên thực tế có nhiều hộ dân, chủ đầu tư không thể và không cách nào có thể thỏa thuận được), chủ đầu tư cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, can thiệp của Nhà nước trong việc thu hồi, giải tỏa đất giúp doanh nghiệp, có thể thông qua việc ban hành các chính sách hỗ trợ thu hồi đất dự án cụ thể tại địa phương, sao cho vừa đảm bảo được quyền lợi của hộ dân vừa đảm bảo được quyền lợi và tiến độ dự án của chủ đầu tư.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)