Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về thủ tục hành chính của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Cục ATTP) trong việc cấp số XNCB đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Trà lá sen

Thứ bẩy, 12-04-2018 | 14:31:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về thủ tục hành chính của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Cục ATTP) trong việc cấp số XNCB đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Trà lá sen

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt Đồng Tháp

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hương Sen Việt Đồng Tháp xin báo cáo về việc Công ty đề nghị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Cục ATTP) cấp số XNCB đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Trà lá sen và Kính mong sự quan tâm hỗ trợ của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam như sau:

Sau khi được Cục ATTP cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, Công ty tiếp tục làm thủ tục để xin cấp số XNCB cho sản phẩm Trà lá sen, cụ thể như sau:

- Ngày 16/01/2018, Công ty gửi hồ sơ lên hệ thống dịch vụ Công trực tuyến của Cục ATTP.

- Ngày 16/01/2018, Công ty đã chuyển tiền thanh toán phí thẩm định hồ sơ.

- Ngày 17/01/2018, Cục ATTP tế đã tiếp nhận hồ sơ. Mã hồ sơ: 17.12.04.287471

- Ngày 06/03/2018, Công ty nhận được công văn số 8851/ATTP-SPe của Cục ATTP yêu cầu nộp bản cứng hồ sơ XNCB Trà lá sen. Công ty đã bổ sung bản cứng hồ sơ và gửi theo đường bưu điện trong ngày đến địa chỉ Ngõ 135, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

- Ngày 08/03/2018, Bản cứng hồ sơ đã được gửi tới Cục ATTP nhưng không có người nhận. Bưu điện chuyển hoàn bản cứng hồ sơ về lại công ty vào ngày 11/03/2018.

- Ngày 13/03/2018, Công ty tiếp tục gửi lại lần 2 theo đường bưu điện và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã nhận. Song song với việc gửi bản giấy theo đường bưu điện, Công ty có điện thoại với Bộ phận hỗ trợ của Cục ATTP và được yêu cầu gửi mail kèm theo mã hồ sơ đến hotrokhachhang@vfa.gov.vn vào ngày 19/03/2018 và 21/03/2018. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi mail và chưa thấy cập nhật tình trạng hồ sơ SĐBS trên hệ thống Công trực tuyến.

Để Công ty sớm có số XNCB cho sản phẩm Trà lá sen, tạo điều kiện cho Công ty đưa nhanh sản phẩm tham gia thị trường, thực hiện tốt hợp đồng giữa Công ty với các đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào và các Doanh nghiệp phân phối. Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt Đồng Tháp kính mong Cục ATTP sớm cấp số XNCB cho sản phẩm  Trà lá sen.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)