Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về vấn đề cấp giấy phép kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp cho doanh nghiệp

Thứ tư, 26-07-2018 | 13:22:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về vấn đề cấp giấy phép kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp cho doanh nghiệp

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cát Tường

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần thương mại và  dịch vụ Cát Tường chúng tôi là đơn vị kinh doanh thương mại; bán hàng điện tử, đại lý phát hành báo chí. Chúng tôi không làm dịch vụ vận tải, xe chỉ phục vụ cho hoạt động của công ty, công ty chúng tôi chỉ có 01 (một) xe tải. Thời gian gần đây Cảnh sát giao thông thường dừng xe chúng tôi để xử phạt vì lỗi không có phù hiệu “XE TẢI”. Việc áp dụng hình thức phạt, căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP:

 1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.
 2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.
 3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó”.

Như vậy cơ quan chức năng kết luận, công ty Cát Tường chúng tôi “là đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp”. Cơ quan chức năng kết luận, theo Nghị Định 86 xác định xe của doanh nghiệp “là đơn vị kinh doanh Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp” nên đã xử phạt theo quy định là đúng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 Nghị Định 86/2014/NĐ-CP; Điều 50 Thông tư 63/2014 thì công ty thuộc diện không đáp ứng đủ các điều kiện là đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Cụ thể như sau:

“Điều 19 nghị định 86/2014/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa

 1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này.
 2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:
 3. a) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 10 xe trở lên;
 4. b) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 03 xe trở lên”.

 “Điều 50 tại thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 Quy định về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh:

 1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các đối tượng sau đây:
 2. a) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
 3. b) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
 4. c) Có từ 05 xe trở lên.
 5. d) Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa”.

Trong khi đó công ty chỉ có 1 xe tải phục vụ bán hàng điện tử và phát hành báo chí, chuyển phát bưu kiện không thể đáp ứng đủ kiều kiện để xin giấy phép.

Vì vậy, Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Cát Tường kính kiến nghị:

1 - Nếu áp dụng công ty chúng tôi là “là đơn vị kinh doanh Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp” thì xin cấp giấy phép cho công ty:

2- Với qui định như hiện nay, muốn dùng xe, muốn dùng tài sản của chính mình thì doanh nghiệp phải làm sai trái (Nhờ qua hợp tác xã hoặc công ty vận tải được cấp phù hiệu; làm hợp đồng cho thuê xe); tất cả các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của xe phải làm sai không thực hiện đúng theo Luật thuế;

3- Tài sản của doanh nghiệp không được dùng, gây lãng phí tiền của, tài chính phương hại đến lợi ích của doanh nghiệp thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được giải quyết như thế nào trong trường hợp này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân TP Hà Nội

Công văn: 7876/BGTVT- VT; 4285/UBND - KT, Ngày: 19/07/2018

Nội dung trả lời:

 • Bộ giao thông vận tải:

Đối với nội dung kiến nghị của Công ty cồ phần Thương mại và Dịch vụ Cắt Tường

Theo nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cát Tường tại Văn bản số 050718/HC-CTC ngày 27/6/2018, cho thấy: nội dung đề nghị hướng dẫn tại Văn bản số 050718/HC-CTC ngày 27/6/201 ổ của Công ty eo phần Thương mại và Dịch vụ Cát Tường có nội dung tương tự như kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết (gửi kèm theo Văn bản số 5693/VPCP-ĐMDN ngày 15/6/2018 của Văn phòng Chính phủ). Đối với nội dung kiến nghị này, Bộ GTVT đã có văn bản hương dẫn (Văn bản số 6675/BGTVT-VT ngày 21/6/2018) và Văn bản số 7508/BGTVT-VT ngày 11/7/2018 gửi Sở GTVT Hà Nội để hướng dẫn thực hiện, đồng thời trả lời Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cát Tường.

 • Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà nội:

 Nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần thưang mại và dịch vụ Cát Tường đã được Bộ Giao thông vận tải trả lời tại văn bản số 7508/BGTVT-VT ngày 11/7/2018 và văn bản số 6675/BGTVT-VT ngày 21/6/2018, theo đó đơn vị kinh doanh vận tài không thu tiền trực tiếp sử sụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 10 tấn để vận chuyển hàng hóa và có số lượng dưới 05 xe không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giảm sát hành trình.

Trong trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cát Tường muốn được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, Công ty cần đáp ứng đủ các yêu cầu về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải Hà Nội thi hiện tại doanh nghiệp chưa đáp ứng các yêu cầu trên.

Để giải quyết vướng mắc đối với trường hợp của Quý doanh nghiệp khi tham gia giao thông, tại văn bản số 7508/BGTVT-VT ngày 11/7/2018 và văn bản số 6675/BGTVT-VT ngày 21/6/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ lái xe (tài liệu gửi kèm theo phụ lục này), doanh nghiệp có thể tham khảo để nghiên cứu, áp dụng.

Ý kiến bạn đọc (0)