Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc bãi bỏ một số loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thứ sáu, 09-02-2018 | 15:19:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc bãi bỏ một số loại thuế, phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

- Bỏ tiền thuế thuê đất mỏ và thuế đối với loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bởi đá làm khoáng sản thì đã phải chịu 10 loại thuế phí, khu vực làm văn phòng, nhà xưởng và đặt máy móc thì đã phải chịu tiền thuê đất, vậy nếu phần diện tích chứa mỏ đá còn phải chịu thêm thuế thuê đất mỏ là trùng lặp.

- Chính phủ và các Bộ ban ngành nên bãi bỏ tiền cấp quyền khai thác đối với loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đẩy mạnh việc đồng thời thực hiện được cả chiến lược vĩ mô là khuyến khích sản xuất gạch không nung thay thế gạch nung. Mà nguyên liệu chính là từ các sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường này. Vì vậy nên có chiến lược đồng bộ từ chính phủ và các Bộ ban ngành Trung ương

- Điều chỉnh hoặc bãi bỏ áp đặt giá tài nguyên tính thuế mà phải thực hiện cơ chế thị trường khách quan tại từng địa phương cụ thể.


Đơn vị phản hồi:

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)