Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc cấp chứng nhận EPE cho công ty ESTec Phú Thọ

Thứ ba, 07-06-2018 | 09:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc cấp chứng nhận EPE cho công ty ESTec Phú Thọ

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty ESTec Phú Thọ (Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ)

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

ESTec Phú Thọ được trang tin điện tử của UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về kế hoạch trong thời gian ngắn sẽ phát triển Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ lên thành Khu CN. Nội dung thông tin này cũng đã được nêu trong tài liệu quảng bá thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ. ESTec Phú Thọ căn cứ vào thông tin về kế hoạch trên và thông qua sự giới thiệu của UBND tỉnh Phú Thọ, đã quyết định chuyển nhà máy từ Khu CN Thụy Văn - Việt Trì - Phú Thọ đến Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ từ tháng 6/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Cụm CN Tử Đà vẫn chưa được chuyển thành Khu CN.

Sau khi chuyển nhà máy tới Cụm CN Tử Đà, ESTec Phú Thọ đã nộp hồ sơ xin chứng nhận EPE nhưng địa điểm nhà máy đang hoạt động không phải là Khu CN mà là Cụm CN nên ESTec Phú Thọ chưa được cấp chứng nhận doanh nghiệp EPE.

Là một doanh nghiệp cung cấp hàng cho Samsung, chứng nhận EPE là rất cần thiết. Do với doanh nghiệp xuất khẩu, chứng nhận doanh nghiệp EPE sẽ giúp doanh nghiệp được hưởng quyền lợi miễn thuế và được đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu. Khách hàng của ESTec Phú Thọ là Tập đoàn Samsung đang hối thúc ESTec Phú Thọ hoàn thiện thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp EPE. Trong tình huống xấu nhất nếu không nhận được chứng nhận EPE, ESTec có thể sẽ mất quyền tiếp tục cung cấp hàng cho Samsung trong tương lai.

ESTec Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện cho ESTec Phú Thọ được cấp chứng nhận doanh nghiệp EPE, cũng như nhiều doanh nghiệp không nằm trong khu CN, khu chế xuất khác, đang gặp khó khăn khi cần chứng nhận EPE trong trường hợp tương tự.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)