Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc cấp chứng nhận EPE cho công ty ESTec Phú Thọ

Thứ ba, 07-06-2018 | 09:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc cấp chứng nhận EPE cho công ty ESTec Phú Thọ

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty ESTec Phú Thọ (Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ)

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

ESTec Phú Thọ được trang tin điện tử của UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về kế hoạch trong thời gian ngắn sẽ phát triển Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ lên thành Khu CN. Nội dung thông tin này cũng đã được nêu trong tài liệu quảng bá thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ. ESTec Phú Thọ căn cứ vào thông tin về kế hoạch trên và thông qua sự giới thiệu của UBND tỉnh Phú Thọ, đã quyết định chuyển nhà máy từ Khu CN Thụy Văn - Việt Trì - Phú Thọ đến Cụm CN Tử Đà - Phù Ninh - Phú Thọ từ tháng 6/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Cụm CN Tử Đà vẫn chưa được chuyển thành Khu CN.

Sau khi chuyển nhà máy tới Cụm CN Tử Đà, ESTec Phú Thọ đã nộp hồ sơ xin chứng nhận EPE nhưng địa điểm nhà máy đang hoạt động không phải là Khu CN mà là Cụm CN nên ESTec Phú Thọ chưa được cấp chứng nhận doanh nghiệp EPE.

Là một doanh nghiệp cung cấp hàng cho Samsung, chứng nhận EPE là rất cần thiết. Do với doanh nghiệp xuất khẩu, chứng nhận doanh nghiệp EPE sẽ giúp doanh nghiệp được hưởng quyền lợi miễn thuế và được đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu. Khách hàng của ESTec Phú Thọ là Tập đoàn Samsung đang hối thúc ESTec Phú Thọ hoàn thiện thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp EPE. Trong tình huống xấu nhất nếu không nhận được chứng nhận EPE, ESTec có thể sẽ mất quyền tiếp tục cung cấp hàng cho Samsung trong tương lai.

ESTec Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện cho ESTec Phú Thọ được cấp chứng nhận doanh nghiệp EPE, cũng như nhiều doanh nghiệp không nằm trong khu CN, khu chế xuất khác, đang gặp khó khăn khi cần chứng nhận EPE trong trường hợp tương tự.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Công văn: 3637/UBND - KTTH, Ngày: 16/08/2018

Nội dung trả lời:

Tai Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ đã quy hoạch Khu công nghiệp Phù Ninh với diện tích 93ha bao gồm cả phần diện tích 33,09 ha dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ xã Tử Đà - An Đạo thuộc địa bàn 3 xã: Tử Đà, An Đạo và Bình Bộ. Tuy nhiên, khi triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phù Ninh nhận thấy vị trí dự kiến thực hiện chưa phù hợp; do vậy ƯBND tỉnh đã điều chỉnh vị trí quy hoạch Khu công nghiệp từ các xã: Tử Đà, An Đạo, Bình Bộ, huyện Phù Ninh sang vị trí quy hoạch mới tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh với quy mô 99,54 ha.

  1. về đề nghị: “Estec Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện cho Estec Phú Thọ được cấp chứng nhận doanh nghiệp EPE, cũng như nhiều doanh nghiệp không nằm trong khu CN, khu chế xuất khác, đang gặp khó khăn khi cần chứng nhận EPE”

Ỷ kiến trả lời như sau:

Việc chuyển đổi Công ty TNHH Estec Phú Thọ tại Cụm công nghiệp Tử Đà, huyện Phù Ninh thành doanh nghiệp chế xuất đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trả lời không chấp thuận tại các Văn bản số 4732/BKHĐT-QLKKT ngày 12/6/2017, Văn bản số 8118/BKHĐT-ĐTNN ngày 04/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 129/BTC-TCDN ngày 05/01/2018 của Bộ Tài chính vì không đáp ứng điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất theo quy định. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 (có hiẹu lực từ ngày 10/7/2018) quy định “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phầm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế” nên Công ty cũng không đáp ứng được điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này.

Trên đây là ý kiến trả lời của Chủ tịch ƯBND tỉnh Phú Thọ về những kiến nghị của Công ty TNHH Estec Phú Thọ

Ý kiến bạn đọc (0)