Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chưa hủy Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp số 12844

Thứ ba, 18-09-2018 | 14:16:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chưa hủy Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp số 12844

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP thủy sản Nghệ An (số 78, đường Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Công văn: 2065/PTM - VP, Ngày: 17/09/2018

Nội dung kiến nghị:

Năm 2009, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 12844 có dấu hiệu chỉ dânc trùng tên gọi Nước mắm Cửa Hội đã cấp cho Công ty CP thủy sản Nghệ An. Công ty đã kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ và nhận được Văn bản số 553/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ KH&CN tiếp nhận kiến nghị của Công ty và giải quyết vụ việc.

Theo Công ty CP thủy sản Nghệ An, sau khi có văn bản của Văn phòng Chính phủ, quá trình vào cuộc xử lý của Thanh tra Bộ KH&CN, Cục SHTT vẫn rất chậm trễ mặc dù Công ty đã nhiều lần kiến nghị. Công ty đã gửi báo cáo lần thứ hai lên Thủ tướng Chính phủ (báo cáo số 13/BGC-CTCPTS) và nhận được trả lời của Văn phòng Chính phủ số 2261/VPCP-V.I nhắc lại yêu cầu với Bộ KH&CN. Kết quả ngày 11/5/2018, tại Văn phòng Bộ KH&CN, đã diễn ra buổi làm việc ba bên giữa đại diện Thanh tra Bộ KH&CN, đại diện Cục SHTT và đại diện lãnh đạo Công ty CP thủy sản Nghệ An, thống nhất nội dung và cùng ký vào Biên bản phương án giải quyết như sau: Loại bỏ yếu tố ""Cửa Hội"" trên Bằng độc quyền KDCN số 12844 để không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ""Cửa Hội"" đã bảo hộ cho Công ty CP thủy sản Nghệ An.

Ngày 13/6/2018, Công ty CP thủy sản Nghệ An nhận được Văn bản số 1760/BKHCN-TTra, thông báo kết quả giải quyết, Nội dung thông báo nêu rõ: Bộ KH&CN và Cục SHTT thống nhất giải quyết dứt điểm vụ việc, loại bỏ yếu tố ""Cửa Hội"" trong cụm từ ""Nước mắm cá cơm nguyên chất Cửa Hội"" trong Bằng độc quyền KDCN số 12844 để không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ""Cửa Hội"" theo Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 68386 cấp cho Công ty CP thủy sản Nghệ An. Cục SHTT sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện thông báo này theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, kể từ sau khi có Văn bản số 1760/BKHCN-TTra nêu trên, đến nay vẫn chưa có sự sửa đổi cần thiết cho Công ty CP thủy sản Nghệ An. Sau thời gian chờ đợi hơn một tháng, ngày 18/7/2018, Công ty đã có Văn bản số 38/CPTSNA gửi tới Bộ trưởng Bộ KH&CN và Cục trưởng Cục SHTT để đề nghị thực hiện theo thông báo, nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Bộ KH&CN và Cục SHTT.

Tinh đến thời điểm hiện tại vụ việc sai sót diễn ra đã gần 10 năm. Đã 2 năm kể từ khi Công ty CP thủy sản Nghệ An đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhưng tới nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Công ty CP thủy sản Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đặc biệt quan tâm chỉ đạo Cục SHTT nhanh chóng giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Công ty, không để tình trạng ""trên nóng dưới lạnh"", gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp."


Đơn vị phản hồi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn: 3273/BKHCN - SHTT, Ngày: 15/10/2018

Nội dung trả lời:

Ngày 11/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1760/BKHCN-TTra báo cáo Văn phòng Chính phủ về kết quả giải quyết phản ánh của Công ty cổ phần thủy sản Nghệ An và giao cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục tiếp theo. Ngày 03/10/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 69584/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 12844 cấp ngày 21/01/2009 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản và dịch vụ Cửa Hội, theo đó, dấu hiệu “CỬA Hộ" đã được sửa thành “TÂN HỘI” để không còn tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Cửa Hội” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 68386 cấp cho Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An.

Ý kiến bạn đọc (0)