Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ra quyết định thi hành án trái pháp luật, cố tình thi hành cưỡng chế gây thiệt hại cho quyền lợi của người lao động của Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng

Thứ ba, 07-06-2018 | 09:42:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ra quyết định thi hành án trái pháp luật, cố tình thi hành cưỡng chế gây thiệt hại cho quyền lợi của người lao động của Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Bà Nguyễn Thị Tuyết Len - Giám đốc đại diện pháp luật và ông Vũ Huy Phòng Đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy , Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn thay mặt cho tập thể người LĐ - Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập từ năm 1955 là 1 đơn vị được tặng thưởng nhiều bằng khen , giấy khen đặc biệt được Chủ Tịch Nước phong tặng danh hiệu cao quý “ ĐƠN VỊ ANH HÙNG ”.

Theo chủ chương của Chính phủ năm 2005 Công ty được chuyển sang cổ phần hóa . Đến nhiệm kỳ 2 ( 2010-2015) thì sóng gió đã nổi lên tại Công ty vì xuất hiện một nhóm người ngoài ( Ông Ngô Văn Thẳng , bà Lê Thị Mai ) tham gia mua cổ phần của Công ty . Chỉ sau vài ngày xuất hiện tại Công ty ,nhóm này tìm mọi cách cướp Công ty bằng cách bãi miễn chức giám đốc đại diện pháp luật của bà Nguyễn Thị Tuyết Len và bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải làm Giám đốc Công ty trái luật ( Bà Hải chưa phải là cổ đông của Công ty ) . Họ liên tục thuê xã hội đen và thương binh nhiều lần cướp Công ty không thành thì họ chuyển hướng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty trái luật, vi phạm trình tự thủ tục nội dung tổ chức Đại Hội, đặc biệt có sự giả mạo giấy ủy quyền cổ phần để tham dự Đại hội) .05 cổ đông đại diện cho cổ đông của Công ty đã viết đơn khởi kiện ra tòa đề nghị Tòa hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vì trái luật . các phiên tòa đã xử nhưng đều không khách quan , không căn cứ vào các chứng cứ mà cả nguyên đơn và bị đơn đều gửi, đặc biệt là Tòa vi phạm Điều 220 Bộ Luật tố tụng dân sự vì trong các phiên tòa xét xử cả nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý hòa giải và cam kết về tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông cho đúng luật đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người .Tòa đã không chấp nhận hòa giải của Nguyên đơn và Bị đơn ,cuối cùng  tòa vẫn  tuyên : “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn về hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường  ngày 28/05/2013  của Công ty”.

Với vụ án này Công ty đã có Bản án sơ thẩm , phúc thẩm , bản Kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSNDTC ( bản Kháng nghị nêu rõ bà Hải chưa đủ tư cách là cổ đông , Đại hội tổ chức nhiều sai phạm vì vậy đề nghị Giám đốc thẩm hủy Bản án Phúc thẩm  , sơ thẩm và xét xử lại từ đầu …) . Ngày 14/7/2017  Tòa giám đốc thẩm lại tuyên y án sơ thẩm cũng với việc xét xử không khách quan, bỏ qua tất cả các chứng cứ của Nguyên đơn và Bị đơn cung cấp , nhận định phiến diện và vi phạm Luật tố tụng

Công ty vẫn tiếp tục có đơn đề nghị tái thẩm và Công ty đã có các văn bản của các cấp kiến nghị xem xét lại Quyết định Giám đốc thẩm vì xét xử trái luật ( văn bản của bà Nguyễn Thị Bình nguyên Phó Chủ Tịch Nước , Bà lê Thị Nga Chủ nhiệm Ủy Ban tư pháp Quốc Hội , Đại Biểu Quốc hội khóa 14 , Ban Nội chính Trung Ương và Thành phố HP ….)

Căn cứ vào Điều 358 Bộ Luật tố tụng dân sự khi có ý kiến của Chủ Nhiệm Ủy Ban tư pháp Quốc Hội thì Bản án phải được xem xét lại .. . Ngày 29/01/2018 Viện KSNDTC đã có Công văn số 434 /VKSTC-V10 gửi Công TYCPCNPHP với nội dung theo Điều 358 Bộ Luật tố tụng dân sự                            

Hệ lụy của các bản án trên là sự vào cuộc trái pháp luật của Cục thi hành án dân sự Hải Phòng . sau khi có các bản án phúc thẩm , giám đốc thẩm,Cục thị hành án dân sự Hải Phòng liên tiếp ra các Quyết định thi hành án đối với Công ty chúng tôi trái luật .

 Căn cứ Luật thi hành án chúng tôi trình bày như sau :

1-    Căn cứ vào Điều 36.2 Luật thi hành án : Ra quyết định thi hành án

 Đối với các Bản án của Công ty chúng tôi thì “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án”

tên Quyết định thi hành án là  “ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu ”

2-    Căn cứ vào Điều 7 Luật thi hành án : Quyền yêu cầu thi hành án , thì Người có quyền viết đơn yêu cầu thi hành án là :

“  Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án ”.

3-    Căn cứ Điều 3 Luật thi hành án : Giải thích từ ngữ :

“ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Đương sự bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án.
  2. Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành.
  3. Người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành.
  4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.

Đối chiếu với các thành phần đương sự trong Bản án của Công ty và Điều 3 luật thi hành án thì thấy rõ :

3.1 Người được thi hành án là Người thắng kiện là Bà Nguyễn Thị Tuyết Len giám đốc đại diện pháp luật Công ty là Bị đơn .

3.2    Người phải thi hành án là người thua kiện là 05 cổ đông là Nguyên đơn khởi kiện .

Như vậy Người có Quyền viết đơn yêu cầu cơ quan thi hành án là Bà Len ( Bị đơn ) và 05 cổ đông ( nguyên đơn ), chứ không phải là nhóm người có quyền và lợi ích liên quan là ông Thẳng , Bà Hải , Bà Mai ...

Căn cứ Điều 34. Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án

  1. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Người yêu cầu thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung đơn yêu cầu thi hành án không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định;
  3. b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

Như vậy khi Cục thi hành án dân sự HP tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án của nhóm ông Thăng , Bà Mai , Bà Hải …. Thì Cục THADSHP phải kiểm tra tư cách của  nhóm người này có  thuộc thành phần có quyền viết đơn yêu cầu thi hành án không, nếu không phải  thì từ chối nhận đơn mà chưa cần quan tâm đến nội dung gì phải thi hành  theo đơn yêu cầu .

Như vậy, Cục thi hành án dân sự HP đã sai ,vi phạm ngay từ khâu tiếp nhận đơn theo Luật thi hành án  ( Khoản 1 Điều 34 Luật thi hành án )

 Vì vậy khi ra Quyết định thi hành án số 373/QĐ-CTHA- ngày 23/06/2014 Tổng cục đã ra Quyết định số 595 /QĐ-TCTHADS – ngày 09/09/2014 yêu cầu Cục thi hành án dân sự HP phải thu hồi vì : “Thứ nhất  : ….những người có quyền và lợi ích liên quan ( đó là Ông Thẳng , Bà Mai , Bà Hải…) không phải là người được thi hành án , người phải thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án , người phải thi hành án . Do đó Cục THADSHP ra QĐ THA số 373 /QĐ-CTHA- 23/6/2014 theo yêu cầu của những người nêu trên là không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 30,và khoản 1 điều 34 Luật thi hành án dân sự .

Thứ hai :… Bản án không tuyên cá nhân ,Tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc thực hiện một công việc cụ thể mà chỉ tuyên không chấp nhận yêu cầu của các nguyên đơn về việc hủy bỏ quyết định của Đại hội cổ đông bất thường , do đó , không có cơ sở để Cục thi hành án dân sự Thành Phố Hải Phòng buộc cá nhân , tổ chức có liên quan phải thực hiện một nghĩa vụ cụ thể . Như vậy khiếu nại của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng ( Do Bà Nguyễn Thị Tuyết Len – Giám đốc làm đại diện theo pháp luật của Công ty ) là có cơ sở .”

Ngày 12/5/2015 Cục thi hành án dân sự đã phải thu hồi lại Quyết định này .

Những tưởng việc làm trái pháp luật của Cục thi hành án dân sự HP sẽ được “ rút kinh nghiệm “ và sẽ chấm dứt nhưng sau đó Cục THADSHP lại câu kết với thẩm phán Trần Ngọc Việt là người ngồi ghế chủ tọa xét xử và ra quyết định bản án phúc thẩm số 79 không khách quan và vi phạm luật tố tụng, với 1 kịch bản mới . Thẩm phán Trần Ngọc Việt đã ra văn bản số 209 – 11/ 2/2015 trái luật ,ông Việt tự hướng dẫn, tự vẽ ra các nội dung mà bản án không tuyên để Cục THADSHP dựa vào đó lại ra tiếp Quyết định thi hành án dân sự số 357/2015/QĐ-CTHA- ngày 26.05.2015 với nội dung “ cầm tay chỉ việc ” cho các Ban ngành. Văn bản số 209 của thẩm phán Việt vi phạm thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTP-VKSNDTC- TANDTC  ngày 26/7/2010.

Sau khi xem xét các tài liệu , chứng cứ và đơn kêu cứu khiếu nại khẩn cấp của Công ty . Ngày 09/09/2015, Ban Nội chính Trung ương có Văn bản số 2147/CV-BNCTW ngày 09/09/2015

Ban Nội Chính TW  trả lời các đơn kêu cứu của Công ty CPCNPHP, trong đó có đề nghị:

“- Tòa án nhân dân Tối cao nghiên cứu, thu hồi Công văn số 209/2015/CV-TPT ngày 11/02/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao;

- Đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo Cục THADSHP thu hồi Quyết định thi hành án

số 357/QĐ-CTHA ngày 26/5/2015.

- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp cần có ý kiến chấn chỉnh rút kinh nghiệm việc xét xử, thi hành án vụ việc nêu trên , tránh trở thành điểm nóng khiếu kiện đông người … ”.

Kể cả trường hợp Quyết định của Bản án có nội dung để thi hành hay văn bản 209 của thẩm phán Việt giải thích đúng luật !? ( không phải thu hồi ) thì Cục THADSHP cũng không thể ra Quyết định thi hành án được vì Chủ thể - Đương sự có quyền viết đơn yêu cầu thi hành án bao gồm   - Người được thi hành án( là Bà Nguyễn Thị Tuyết Len – Giám đốc ĐDPL CTY CPCNPHP – Bị đơn được tòa cho thắng kiện) và Người Phải thi hành án ( là 5 cổ đông CTY CPCNPH_ - Nguyên đơn là người thua kiện ) đều không viết đơn, không nhờ  Cục THADSHP tổ chức thi hành án .

Quyết định thi hành án dân sự số  357 – 26.05.2015 của Cục THADSHP vẫn sai giống hệt Quyết định thi hành án số 373/2014/QĐ-CTHA-ngày 23/06/2014 vì Cục THADSHP vẫn ra QĐ thi hành án dựa vào đơn của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là những người không có quyền viết đơn yêu cầu thi hành án .

Chúng tôi đã liên tục lên khiếu nại với Tổng cục THADS và Cục THADS HP thì đều nhận được câu trả lời của Cục THADSHP là chờ Tòa cấp cao thu hồi văn bản số 209 ? thì Cục thi hành án dân sự HP mới thu hồi Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án số 357/QĐ-CTHA- 26/05/2015 ? .

Rõ ràng ở đây có sự giải quyết không trung thực và không theo Luật thi hành án , Tôi cho rằng kể cả có văn bản 209 , thì căn cứ theo Điều 3; 7; 30 ; 34; 36 Luật thi hành án thì Những người có quyền viết đơn yêu cơ quan thi hành án không viết đơn ,không nhờ Cục THADSHP can thiệp vào Công việc nội bộ của Công ty thì Cục THADSHP cũng không có thẩm quyền ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu (vì cả Nguyên đơn và Bị đơn đều mong muốn hòa giải để giải tự giải quyết công việc của Công ty) . Xuất phát từ động cơ nào mà  Cục thi hành án HP lại cứ dựa vào đơn yêu cầu bất hợp pháp của người không có quyền yêu cầu để ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và cố tình cưỡng chế cướp doanh nghiệp của chúng tôi giao cho bà Hải.

Ngày 05/01/2018 Công ty CPCNPHP cũng nhận được Thông báo việc thụ lý đơn khiếu nại về thi hành án dân sự số 429/TB-TCTHADS ngày 27/12/2017  của Tổng Cục THADS . Đến nay Công ty vẫn đang chờ sự giải quyết trả lời của Tổng Cục THADS

Mặc dù không gửi thông báo cưỡng chế hoặc niêm yết tại trụ sở Công ty , nhưng sáng ngày 15/05/2018 Cục THADSHP đã tổ chức cưỡng chế Công ty chúng tôi tại trụ sở số 84-86 Phố Điện Biên Phủ Hồng Bàng –Hải Phòng theo kiểu úp sọt với gần 100 người và các phương tiện hàng       rào cưỡng chế gây hoảng loạn cho người dân xung quanh Công ty và một số CBNV đến Công ty cũng bị ngăn cản không vào làm việc được. Một cán bộ thi hành án đọc loa tuyên bố “ Sau 10 phút nếu Cổng Công ty không mở thì sẽ lập biên bản và phá khóa Công Công ty ”, chúng tôi không hiểu việc thi hành án tự động phá cổng của Doanh nghiệp để vào bàn giao Công ty cho Bà Hải của Cục THADSHP có nằm trong Điều Luật thi hành án nào không ??? Và ngay sau đó có một nhóm người hung hãn đến đập phá khóa cổng của Công ty ( có hình ảnh ghi được ), Phải chăng Cục THADSHP và Bà Hải kết hợp cùng xã hội đen để cướp Công ty chúng tôi

Công ty chúng tôi đang đứng trước bờ vực của sự sống bởi Cục THADSHP sẽ dùng biên bản cưỡng chế này để ép Sở KHĐT làm giấy ĐKKD mới , ép Công an làm dấu mới để cướp Công ty chúng tôi.

 Bằng đơn khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp kính đề nghị Tổng cục Thi hành án: Chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý , ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của Cục THADSHP cấu kết với Bà Đặng Thị Hồng Hải cố tình chiếm đoạt Công ty chúng tôi với nhiều cách kể cả xã hội đen ,để tránh những điều đáng tiếc xảy ra , đồng thời giúp đảm bảo an sinh xã hội cho người LĐ tại Công ty và đảm bảo đúng công cuộc cổ phần hóa của cả nước .


Đơn vị phản hồi: Tổng cục Thi hành án – Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: 2375/BTP - TCTHADS, Ngày: 29/06/2018

Nội dung trả lời:

Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) nhận được Công vàn số 5653/VPCP-ĐMDN ngày 14/6/2018 của Vãn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp trong tháng 5/2018 tại Báo cáo số 1229/PTM-VP ngày 05/6/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiộp Việt Nam (VCCI), trong đó có nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Cống nghệ phẩm Hải Phòng (Công tỵ) về việc thi hành Bản án số 79/2014/KDTM-PT ngày 15/5/2014 cùa Tòa án nhân dân tối cao và Công văn số 209/2015/CV-TPT ngày 11/02/2015 của Tòa phúc thẩm - TANDTC tại Hà Nội. về việc này, Bộ Tư pháp cỏ ý kiến như sau;

Quá trình thi hành án, cơ quan THADS thành phố Hải Phòng đã căn cứ nội dung Bản án và văn bản giải thích của Tòa án nói trên để ra Quyết định thi hành án số 357/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2015 và tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, ngày 15/5/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có Văn bản số 1568/TANDTC ngày 15/5/2018 có nội dung thông báo chấm dứt hiệu lực cùa Công vàn số 209/2015/CV-TPT ngày 11/02/2015 của Tòa phúc thẩm - TANDTC tại Hà Nội (về việc giải' thích Bản án số 79/2014/KDTM-PT ngày 15/5/2014), Vì vậy, ngày 18/6/2018, Tổng cục THADS đã ban hành Công vãn số 2157/TCTHADS-NV1 hướng dẫn Cục THADS thành phố Hải Phòng chấm dứt việc tổ chức thi hành vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật về thí hành án

Vậy, Bộ Tư pháp thông báo để Cộng tỵ biết, liên hệ Cục THADS thảnh phố Hải Phòng để được xem xét, giải quyết

Ý kiến bạn đọc (0)