Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho phép doanh nghiệp được chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu sang vị trí mới

Thứ ba, 07-06-2018 | 09:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho phép doanh nghiệp được chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu sang vị trí mới

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Ông Lê Văn Thể - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo (Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc)

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

Từ đầu năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo đã đề nghị di chuyển cửa hàng kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp về vị trí mới nhưng do vị trí mới chưa nằm trong mạng lưới bán lẻ xăng dầu nên UBND tỉnh chưa giải quyết. Đến nay, vị trí trên đã được bổ sung vào mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bản tỉnh theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp Phương Thảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở xây dựng thực hiện lấy ý kiến các ngành, cơ quan liên quan. Sở xây dựng đã có báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1072/SXD-QHKT ngày 12/4/2018 và Thanh tra tỉnh có Kết luận số 37/KL-TTr ngày 30/3/2018 nhất trí ủng hộ cho phép doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo được thực hiện dự án tại vị trí mới, với lý do "Vị trí phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu"

Tuy nhiên, sau khi vị trí do doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo là đơn vị đầu tiên đề nghị được chấp thuận là vị trí phù hợp, đã có các doanh nghiệp muốn tranh chấp vị trí này. Việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản yêu cầu Sở xây dựng và Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh rà soát báo cáo lại về các đề nghị và ý kiến tranh chấp, doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo rất mong được UBND tỉnh xem xét công bằng do doanh nghiệp là đơn vị đề nghị đầu tiên.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)