Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng, để giảm bớt thời gian đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Thứ hai, 09-02-2018 | 15:22:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng, để giảm bớt thời gian đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo Luật Đấu thầu hiện nay thì giá trị công trình từ 1 tỷ đồng trở lên phải đấu thầu nhưng các thủ tục pháp lý để đấu thầu những công trình quy mô nhỏ quá rườm rà, kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu, chậm tiến độ công trình; nhất là bảo lãnh trong đấu thầu: phải có sổ đỏ hay tài sản thế chấp thì ngân hàng mới cho bảo lãnh, trong lúc 1 sổ đỏ dù có giá trị lớn thì cũng chỉ thế chấp được 1 công trình nên các doanh nghiệp không thể tham gia đấu thầu các công trình khác. Mặt khác theo các nhà thầu: việc đấu thầu đối với các công trình nhỏ dưới 3 tỷ đồng không đem lại hiệu quả, vì thực chất như chỉ định thầu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: 2055/BKHĐT - PTDN, Ngày: 02/04/2018

Nội dung trả lời:

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu là 01 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp. Theo đó, gói thầu xây lắp có giá trên 01 tỷ đồng thì không được chỉ định thầu mà phải áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại Luật đấu thầu. Việc hạn chế áp dụng chỉ định thầu là hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế; góp phần nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch ữong việc mua sắm, đồng thời nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp.

về thủ tục trong đấu thầu, gói thầu xây lắp có giá 03 tỷ đồng thuộc hạn mức áp dụng chào hàng cạnh tranh với quy trình, thủ tục đơn giản. Trường hợp tổ chức đấu thầu rộng rãi thì được áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ với thủ tục đấu thầu đã được giản lược hơn so với quy trình thông thường. Bên cạnh đó, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, bên mòi thầu và các nhà thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với việc tham dự thầu dễ dàng, đơn giản, thời gian trong đấu thầu được rút ngắn tối đa, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch.

về thời gian, pháp luật đấu thầu đã quy định cụ thể về thời gian trong đấu thầu với các gói thầu quy mô nhỏ, thời gian trong chào hàng cạnh tranh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu, cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, kế thừa các quy định đã được áp dụng ổn định tại Luật đấu thầu . số 61/2005/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của các nhà tài trợ (ADB,WB, JICA). Thực tế thông qua công tác kiêm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận thấy nhiều chủ đầu tư đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu với thời gian ngắn hơn mức tối đa mà Luật cho phép.

Liên quan đến đảm bảo dự thầu, giá trị, hình thức bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đối với gói thầu có giá 03 tỷ đồng thì bảo đảm dự thầu ở mức 1-1,5% giá gói thầu, phù hợp với thông lệ quốc tế và không tạo khó khăn cho một nhà thầu bình thường khi tham dự thầu.

Ý kiến bạn đọc (0)