Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng, để giảm bớt thời gian đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Thứ sáu, 09-02-2018 | 15:22:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng, để giảm bớt thời gian đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo Luật Đấu thầu hiện nay thì giá trị công trình từ 1 tỷ đồng trở lên phải đấu thầu nhưng các thủ tục pháp lý để đấu thầu những công trình quy mô nhỏ quá rườm rà, kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu, chậm tiến độ công trình; nhất là bảo lãnh trong đấu thầu: phải có sổ đỏ hay tài sản thế chấp thì ngân hàng mới cho bảo lãnh, trong lúc 1 sổ đỏ dù có giá trị lớn thì cũng chỉ thế chấp được 1 công trình nên các doanh nghiệp không thể tham gia đấu thầu các công trình khác. Mặt khác theo các nhà thầu: việc đấu thầu đối với các công trình nhỏ dưới 3 tỷ đồng không đem lại hiệu quả, vì thực chất như chỉ định thầu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)