Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc ngành nông nghiệp PTNT của tỉnh Hà Tĩnh đã đem diện tích mỏ của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh vào quy hoạch rừng phòng hộ (trên thực tế không có rừng), từ đó Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh không cho Công ty thuê đất

Thứ tư, 30-06-2017 | 08:39:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc ngành nông nghiệp PTNT của tỉnh Hà Tĩnh đã đem diện tích mỏ của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh vào quy hoạch rừng phòng hộ (trên thực tế không có rừng), từ đó Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh không cho Công ty thuê đất

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Năm 2008 thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về triển khai các khu vực sản xuất để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho việc khai thác mỏ Sắt Thạch Khê, tỉnh đã quy hoạch vùng núi Nam Giới xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là vùng nguyên vật liệu xây dựng, và đã có quy hoạch vùng, kế hoạch sử dụng đất từ 2005 – 2010, 2010 – 2015, 2016 – 2020, 2020 -2025.  được thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

Năm 2011 công ty được UBND tỉnh cấp 02 lần 14,3 ha để khai thác đá bằng các quyết định số 1131/GP UBND tỉnh, và Quyết định số 546/QĐUBND ngày 27/02/2014.

Quá trình cấp mỏ trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉn Hà Tĩnh, các ngành các cấp ở Hà Tĩnh thẩm định, kiểm tra đầy đủ đúng pháp luật:

Thể hiện:

  • Đúng quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu xây dựng
  • Đúng quy hoạch sử dụng đất.
  • Không ảnh hưởng đến di tích lịch sử (Đền Lê Khôi).
  • Không ảnh hưởng đến tác động môi trường.

Tuy nhiên do sự tham mưu sai của ngành nông nghiệp PTNT của tỉnh Hà Tĩnh đã đem diện tích mỏ chúng tôi vào quy hoạch rừng phòng hộ ( trên thực tế không có rừng). Từ đó Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh không cho Công ty chúng tôi thuê đất (phần 7 ha mở rộng). Từ việc sai sót này dẩn đến những hệ luỵ rất lớn ảnh hưởng đến SXKD của Công ty chúng tôi.

Đặc biệt do sợ trách nhiệm nên không những không sửa sai mà từ năm 2014 đến nay đã chỉ đạo rất nhiều văn bản trái pháp luật để khống chế, trù dập, gây khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Đã tổ chức trên 16 cuộc họp, 03 cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì, Công ty đã có 46 văn bản gửi các cấp, các ngành, trong đó có Thủ tướng Chính Phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Ban dân nguyện Quốc Hội, Thanh tra Chính Phủ (Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã 2 lần chỉ đạo). Nhưng không được giải quyết đúng đắn.

Đặc biệt từ cuối năm 2015 đến nay UBND Tĩnh đã thành lập 5 đoàn thanh tra, trong đó có 3 cuộc họp thanh tra, đã có biên bản thanh tra, nhưng UBND Tĩnh Hà Tĩnh đã không cho ban hành kết luận Thanh tra. Vì kết quả thanh tra đã chỉ ra những sai lầm của lãnh đạo ngành Nông nghiệp PTNT thời kỳ 2010-2016, mà hiện nay họ đang là cán bộ chủ chốt của UBND Tĩnh Hà Tĩnh.

            Tạo ra nhiều lý do: làm đường Quốc phòng, ra quyết định thanh tra liên tục trong 3 năm qua để cố tình bẫy doanh nghiệp, báo cáo sai sự thật với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Văn phòng Chính phủ (văn bản 1760/UBND – NL2) nhằm chiếm đoạt mỏ của doanh nghiệp, thành lập đoàn đánh giá tài sản của doanh nghiệp khi chưa có quyết định đầu tư, chưa có bất cứ giấy tờ gì về đầu tư đường quốc phòng, quyết định thu hồi mỏ...

            Trong 03 năm qua doanh nghiệp chúng tôi lao đao với rất nhiều văn bản trái pháp luật của UBND tỉnh Hà Tĩnh, họp hành liên tục, thanh tra liên tục (đều do Thanh tra tỉnh chủ trì) nhưng khi có kết luận thanh tra trình lên UBND tỉnh lại bị từ chối không cho công bố, vì liên quan đến sai phạm của những ngành có quyền hạn ở UBND tỉnh Hà Tĩnh. Với tổng số vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, mang lại việc làm cho hàng trăm lao động, trong 3 năm qua với cách hành xử của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ phá sản, nợ nần chồng chất.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)