Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về việc tiếp tục thuê sử dụng khu đất này và được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang Thương mại – Dịch vụ để hoạt động SXKD

Thứ hai, 26-07-2018 | 13:27:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về việc tiếp tục thuê sử dụng khu đất này và được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang Thương mại – Dịch vụ để hoạt động SXKD

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk (INEXIM DAKLAK) – tiền thân là Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk – Inexim Daklak (DNNN) được thành lập theo theo QĐ số 591/QĐ-UB, ngày 29/9/1992 của UBND tỉnh Đắk Lắk  trên cơ sở hoạt động ban đầu là Chi nhánh Ngoại thương Đắk Lắk (trực thuộc bộ Thương Mại) thành lập và hoạt động kể từ ngày 20/8/1976 là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Tỉnh, đã đóng góp nhiều trong việc đầu tư – phát triển cây cà phê tại tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2007, thực hiện chủ trương của Chính phủ v/v cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 377/QĐ- UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk và được Đại hội cổ đông thành lập ngày 21/04/2007. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty số: 6000179365, do phòng Đăng ký Kinh doanh sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp Lần đầu vào ngày 27/4/2007, thay đổi lần thứ 07 ngày 15/5/2017.

Ngày 19/4/2011, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 996/QĐ-UB “v/v điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất; điều chỉnh diện tích đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu ĐắkLắk thuê Qui định tại Điều 1, Quyết định số 3159/QĐ-UB ngày 28/12/1998 của Ủy ban nhân dân Tỉnh”; diện tích đất thuê từ 13.951m2 thành 13.618m2. Trong đó có diện tích 2.125m2 nằm trong quy hoạch đường Tôn Đức Thắng; Diện tích đất còn lại là 11.493m2: phía Đông đường Tôn Đức Thắng – 23 Chu Văn An diện tích: 7.586m2; phía Tây đường Tôn Đức Thắng – 23 Chu Văn An diện tích: 3.907m2.

Kể từ sau khi cổ phần hóa chuyển DNNN thành Công ty cổ phần, trong đó có cổ đông Nhà nước, cổ đông là Người lao động, cổ đông là Nhà đầu tư tham gia góp vốn ban đầu  thì đến nay trên thực tế Công ty chỉ mới được sử dụng đất với thời gian chưa đến 10 năm, hơn nữa trong giai đoạn chuyển giao này Công ty tập trung vào củng cố tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động để vận hành, mặc khác đây cũng là thời gian bị tác động bởi quy hoạch mới ban hành và sự biến động khắc nghiệt của thị trường đối với doanh nghiệp ngành cà phê – nông sản. Từ đó, trong 10 năm qua Công ty đã chịu không ít tác động trong việc sử dụng đất thuê.

Đứng trước thực tế gặp phải, Công ty đã và đang chuyển hướng kinh doanh Thương mại – dịch vụ (TM – DV) và tiến hành thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chung cho giai đoạn thuê tiếp theo.

Trong suốt quá trình sử dụng đất dù bất cứ hoàn cảnh nào, tính đến nay - năm 2018, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước tiền thuê đất, tiền thuế đất phi nông nghiệp hàng năm theo quy định và không có tồn động nợ tiền thuê đất, tiền thuế đất.

Với việc UBND Tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3834/UBND-NN&MT, ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong đó có đoạn: “… không gia hạn khu đất 13.618m2 đất tại số 23 Chu Văn An của Công ty….”

-         Căn cứ Khoản 2 Điều 73 và Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018 của Chi phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

-         Căn cứ Nghị quyết 19/NQ-CP, ngày 06/02/2016; Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị 07/CT-TTg, ngày 05/3/2018 của Thủ tướng “v/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018”.

Công ty kiến nghị như sau:

Việc UBND Tỉnh không cho Công ty tiếp tục gia hạn thuê đất đã phần nào làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ăn việc làm của Người lao động, các cổ đông đã tham gia góp vốn kể từ khi được chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần. Do vậy, Công ty tha thiết kính đề nghị UBND Tỉnh quan tâm xem xét và tạo điều kiện để cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

  1. Thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk được sử dụng đất sau khi chuyển tiếp từ DNNN đến nay mới chỉ được gần 10 năm, nhưng phần lớn Công ty phải duy trì, củng cố và gặp trở ngại về quy hoạch phát triển đô thị. Nhằm đáp ứng với thực tế phát triển, đảm bảo đời sống công ăn việc làm của Người lao động, sự tồn tại của doanh nghiệp trên địa bàn, Công ty kính đề nghị cho phép Công ty được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện tại đang thuê sang đất thuê thương mại – dịch vụ với thời gian gia hạn cho chu kỳ sử dụng đất tiếp theo 20 năm;
  2. Để phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai khi đường Tôn Đức Thắng đã quy hoạch với diện tích 2.125m2 trong tổng thể diện tích của lô đất 13.618m2, diện tích còn lại là 11.493m2 và được phân thành 02 lô: phía Đông đường Tôn Đức Thắng – 23 Chu Văn An diện tích: 7.586m2; phía Tây đường Tôn Đức Thắng – 23 Chu Văn An diện tích: 3.907m2.

Bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị UBND Tỉnh cho Công ty được tiếp tục thuê sử dụng khu đất này và được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang Thương mại – Dịch vụ để hoạt động SXKD


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Công văn: 6909/UBND - NN&MT, Ngày: 17/08/2018

Nội dung trả lời:

1.  Xử lý Kêt luận thanh tra số 431/KL-STNMT ngày 28/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk, về việc chấp hành pháp luật ữong việc quản lý, sử dụng đất một số đơn vị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 07/3/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1744/UBND-NN&MT, kết luận:

Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk được UBND tỉnh giao 13.618 m2 đất, tại số 23 Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột để làm nhà kho và xưởng chế biến từ năm 1976 (theo Hợp đồng thuê đất, đến ngày 28/12/2018 hết hạn). Quá trình sử dụng đất, Công ty đã cho doanh nghiệp, cá nhân khác thuê, sử dụng trái mục đích; đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính. Hiện tại, việc sử dụng khu đất để làm xưởng chế biến và kho bãi không còn phù họp; qua kiểm tra xét thấy Công ty sử dụng đất không hiệu quả, một phần diện tích đất sử dụng không đúng mục đích được thuê. Do đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương thu hồi điện tích đất trên giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Theo Báo cáo số 139/BC-STNMT ngày 27/4/2018 của Sờ Tài nguyên và Môi trường về xử lý đất của Công ty cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk, theo đó, đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương không gia hạn thòi gian thuê 13.618 m2 đất tại số 23 Chu Văn An, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk, đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất  trên giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 3834/UBND-NN&MT không đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk gia hạn; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất, xử lý tài sản trên đất (nếu có) theo quy định của pháp luật khi đơn vị hết thời hạn thuê đất.

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk không đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk gia hạn sử dụng đất; ban hành chủ trương thu hồi đất (khi đơn vị hết thời hạn thuê đất) tại vị trí đất nói trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk làm rõ một số nội dung về trường họp Công ty cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk đề nghị tiếp tục thuê sử dụng đất và được chuyên mục đích sử dụng để hoạt động SXKD tại khu đất số 23 Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuật, xin báo cáo Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, theo dõi, chỉ đạo

Ý kiến bạn đọc (1)