Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về vướng mắc trong nộp tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế

Thứ ba, 06-06-2017 | 14:03:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về vướng mắc trong nộp tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Cty CP Ô tô Thành An, Thanh Xuân

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp Thành An được thành lập tháng 8/2016. Trong giai đoạn tháng 8-12/2016 doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ đồng, tháng 1/2017 doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động kinh doanh, do hoạt động bán lẻ cho một đại lý ô tô chính hãng nên dự kiến doanh thu mỗi tháng không dưới 50 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế để được áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ đối với thuế GTGT. Cơ quan thuế đã chấp nhận và áp dụng cho năm 2016. Tuy nhiên do doanh nghiệp mới thành lập, nhân sự chưa ổn định nên tại thời điểm 20/12/2016 doanh nghiệp đã không nộp bản đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu 06 - theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC). Ngay ngày 21/12/2016 doanh nghiệp phát hiện ra sự việc và mang mẫu 06 nói trên đi nộp nhưng không nơi nào nhận và cũng không cho doanh nghiệp được phạt chậm nộp. Trong quá trình đi cầu cứu suốt nhiều ngày qua, những cán bộ thuế thông cảm nhất thì cũng chỉ có thể hướng dẫn chúng tôi đóng cửa doanh nghiệp và mở doanh nghiệp mới. Mọi con đường để doanh nghiệp hiện tại được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đều đã bị đóng lại. Doanh nghiệp cũng nhận thức được rằng mình đã sai khi không nộp đúng hạn, tuy nhiên nếu nếu chỉ vì chậm nộp một tờ đăng ký trong ít giờ (và đến hiện nay là ít ngày) mà phải đóng cửa, phá sản thì tôi cũng chắc rằng đây không là chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những doanh nghiệp như vậy nếu không được nộp thuế theo phương pháp kê khai khấu trừ thì chỉ còn nước đóng cửa phá sản. Những khoản đầu tư ban đầu sẽ mất, những hợp đồng đã mất bao công sức để tìm kiếm được nay đã trở thành vô giá trị, và thậm chí có thể còn bị phạt. Đề nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét, cho phép các doanh nghiệp như trên được nộp tờ đăng ký áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 6117/BTC-CST, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2670/BTC-TCT ngày 28/2/2017 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Ông Tô Minh Quang (Công ty cổ phần ô tô Thành An) và Công ty TNHH Công nghệ Bàn Thạch như sau:

          Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Ý kiến bạn đọc (0)