Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ NĂM 2018 TẠI VƯƠNG QUỐC ANH TỪ 14 – 23/04/2018

Thứ hai, 09-01-2018 | 15:33:00 PM GMT+7 Bản in

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp

Những năm gần đây, nhận thức về vai trò của quản trị công ty trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quôc tê để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn, trong đó quản lý tài chính là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính đê tăng cường tiếp cận tín dụng, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế “Xây dựng Chiến luơc tiếp cận tín dụng hiệu quả và học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị tài chỉnh tại thị trường Vương quốc Anh”. Chương trình nằm trong khuôn khổ đự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính”.

Thời gian : từ ngày 14-23 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Vương quốc Anh

Chi tiêt chương trình gửi kèm công văn này.

Công văn mời (Tải về)

Nội dung chương trình (Tải về)

Phiếu đăng ký tham dự (Tải về)

Là một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu, đứng thứ 3 sau Đức và Pháp ở châu Âu. Vương quốc Anh là địa điểm thích hợp để các doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham gia chương trình này.

Ý kiến bạn đọc (0)