Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

5 thay đổi quan trọng về sổ đỏ áp dụng từ 8.2.2021 bạn nên biết

Thứ bẩy, 30-01-2021 | 15:55:00 PM GMT+7 Bản in
Nghị định 148/2020NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 8.2.2021 đã thay đổi nhiều quy định liên quan đến sổ đỏ trong Luật Đất đai 2013.

1. Người dân có thể thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020NĐ-CP có quy định:

"Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai".

Điều này có nghĩa, từ 8.2.2021, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận với Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà. Tuy nhiên cần phải bảo đảm không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Theo quy định mơi, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận để thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà nhưng cần đảm bào đúng thười gian quy định của UBND cấp tính. Ảnh minh họa: BXD
Theo quy định mới, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận để thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà nhưng cần đảm bảo đúng thời gian quy định của UBND cấp tỉnh. Ảnh minh họa: BXD

2. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu rõ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm những trường hợp sau:

- Văn phòng đăng ký đất đai.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (quy định mới bổ sung).

3. Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ mới

Trước đây tại điểm c Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 có quy định trường hợp được cấp sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng được cấp có bao gồm "Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất".

Tuy nhiên, sang Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy định chỉ còn "Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất".

4. Thay đổi quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất (Giấy chứng nhận) đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai.

Cụ thể, “Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó” để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Ảnh: LĐO
Nghị định 148/2020/NĐ-CP thay đổi quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Ảnh: LĐO

5. Thay đổi quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP bổ sung về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Cụ thể thêm quy định về một số loại giấy tờ mà chru đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nghiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thiện công trình:

+ Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó;

+ Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

Theo ĐỨC MẠNH(Báo lao động)

 

Ý kiến bạn đọc (0)