Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ả Rập Xê Út
Cập nhật Thứ năm, 08 / 05 / 2020 09:36 AM
  • Tên chính thức: Vương quốc Ả Rập Xê Út
  • Thủ đô : Riyadh
  • Quốc khánh: 23/9
  • Diện tích: 2,149,690 km2
  • Dân số: 34.173.498 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Riyal Arập Xêút (SAR). Tỷ giá 1 USD = 3,75 Riyal
  • Thể chế: Ả Rập Xê Út theo chế độ quân chủ. Ả Rập Xê Út được cai trị theo Luật Hồi giáo, bộ Luật Cơ bản kết nối quyền và trách nhiệm của chính phủ được ban hành theo sắc lệnh hoàng gia vào năm 1992.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo