Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ai Cập
Cập nhật Thứ năm, 16 / 01 / 2019 17:42 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ả Rập Ai Cập (Arab Republic of Egypt)
  • Thủ đô : Cairo
  • Quốc khánh: 23/07
  • Diện tích: 1.001.450 km2
  • Dân số: 83.688.164
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Pao Ai Cập (Pound-EGP). 1USD = 5.94 EGP
  • Thể chế: Ai Cập theo chế độ Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo