Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ai-len
Cập nhật Thứ năm, 18 / 01 / 2019 23:35 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ai-len (Republic of Ireland)
  • Thủ đô : Dublin
  • Quốc khánh: 17/03
  • Diện tích: 70.273 km2
  • Dân số: 5 triệu người (ước tính đến tháng 7/2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Ai-len là ngôn ngữ chính thống. Tiếng Anh được sử dụng phổ biến, trong khi tiếng Ai-len được sử dụng chủ yếu dọc bờ biển phía Tây.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR).
  • Thể chế: Cộng hòa dân chủ nghị viện. Nội các do Thủ tướng bổ nhiệm, trước đó được Thủ tướng chỉ định và được Hạ viện thông qua. Tổng thống được bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ kéo dài 7 năm (có thể tái cử lần 2)
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo