Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ấn Độ
Cập nhật Thứ năm, 27 / 03 / 2020 11:27 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ấn Độ
  • Thủ đô : New Delhi
  • Quốc khánh: 26/1/1950
  • Diện tích: 3.287.590 km²
  • Dân số: 1,21 tỷ người (ước tính đến 5/2011); độ tuổi trung bình 25.1
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hindi và tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ kinh doanh
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Rupi Ấn Độ, tỷ giá 1 USD = 58,84 Rs
  • Thể chế: Nhà nước Ấn Độ được tổ chức theo hình thức liên bang và theo chế độ dân chủ đại nghị.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo