Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Áo
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 11:58 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Áo
  • Thủ đô : Viên (Vienna)
  • Quốc khánh: 26/ 10/ 1955, Áo tuyên bố "trung lập vĩnh viễn" và ngày này trở thành ngày Quốc khánh của Áo.
  • Diện tích: 83.858 Km2
  • Dân số: 8.214.160 người (7/2014), trong đó Áo 91.1%, Nam Tư cũ 4% (bao gồm Croatia, Slovenia, Séc-bi, Bosnia), Thổ 1.6%, Đức 0.9%, khác 2.4% (thống kê 2001)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Đức (ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc), X-lô-ven (ngôn ngữ chính thức của vùng Carinthia), Cro-a-ti-a (ngôn ngữ chính thức của vùng Burgenland), tiếng Hung-ga-ri-a (ngôn ngữ chính thức của vùng Burgenland).
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • Thể chế: Tổng thống: Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, nhiệm kỳ 6 năm. Thực quyền trong tay Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Liên bang nhiệm kỳ 4 năm.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo